Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffeithiol

ffeithiol

Ffeithiol a phwyllog yw'r hanesion yn hytrach na'u bod yn llawn tensiwn a chyffro.

Dangoswyd y ffilm (a enillodd wobr Bafta Cymru eleni am y Sinematograffi Gorau: Ffeithiol a'r Rhaglen Ddogfen Orau yn y Coupe Icare Festival International du Film de Vol Libre), ar y rhwydwaith.

Bu hon yn flwyddyn dda i gynyrchiadau rhwydwaith BBC Cymru, gyda llwyddiannau arbennig yn y genres rhaglenni cerddoriaeth a ffeithiol.

Ond, ar yr un pryd, mae'n rhaid ichi wneud job o waith sy'n raenus ac yn ffeithiol gywir.

Erbyn heddiw mae rhestr go hir o'r gronynnau hyn ac yma eto ceir yr un rhyfeddodau ffeithiol ag sydd yn y macrocosmos.

Wel llyfrau, wrth gwrs, boed y rheini'n ffuglen neu'n ffeithiol, yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Dangosodd y llwyddiant ym maes rhaglenni dogfen ffeithiol y cysylltiad rhwng rhaglenni rhwydwaith a'r rhai a gomisiynwyd yng Nghymru i Gymru; rhaglenni megis The Man Who Jumped to Earth - stori anhygoel Eric Jones o Dremadog ac yntau'n 61 mlwydd oed a chanddo'r freuddwyd o neidio oddi ar Raeadrau Angel yn Venezuela sy'n 3,212tr o uchder.

Ond nid oedd adroddiad y pwyllgor hwnnw'n ddigon ffeithiol i alluogi'r Pwyllgor Cenhadol yn Lerpwl i fedru barnu wrtho.

Addysg yw'r pedwerydd prif faes yng Nghymru sy'n cyflenwi'r rhwydweithiau - ynghyd â drama, cerddoriaeth, y celfyddydau a rhaglenni dogfen ffeithiol.