Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffenomen

ffenomen

Disgrifiodd ei gwaith fel 'helwraig ysbrydion' a darlithydd mewn Ffenomena Lleisiau Electronig ( EVP) Y mae'n aelod o Gymdeithas Ymchwil Seicic (SPR); Cymdeithas Ffenomen Lleisiau Electronig America (AAEVP); Cymdeithas Astudiaeth Wyddonol o Ffenomenâu Abnormal (ASSAP); a Choleg Gwyddor Seicic (CPS).

At ei gilydd, mae gweinyddu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ffenomen gymharol newydd ac er bod defnydd cyhoeddus o'r Gymraeg wedi cynyddu'n aruthrol yn ystod y degawdau diwethaf, nid yw gweithredu drwy gyfrwng y ddwy iaith eto'n beth cwbl arferol a diffwdan.

Nid ffenomen sydyn a ddigwyddodd yn sgil y Rhyfel oedd y dirywiad crefyddol.

Cychwyn cyfnod yr 'Aflonyddwch Mawr', sef y don o anniddigrwydd a ddaeth yn ffenomen ryng-genedlaethol.

Ffaith sylfaenol yn yr esboniad, mi gredaf i, yw dadfeiliad y bywyd gwledig - y ffenomen a roes i T.

Ond i'm tyb i, y mae gormod o nodweddion sy'n gyffredin i'r ddwy ffenomen inni gredu nad oes dim cysylltiad rhyngddynt.

Yn gyntaf, cenedlaetholdeb fel ffenomen wleidyddol.

Ffenomen ddiddorol a phwysig arall ym maes cyhoeddi yng Nghymru yw'r papurau bro.