Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffibr

ffibr

Anelwch at fwyta bwydydd sydd a llai o fraster a siwgr ynddynt - ond sydd a mwy o ffibr, yn arbennig ffrwythau a llysiau.

Yn ddiweddar, cynhyrchwyd laser ffibr tiwnadwy yn seiliedig ar atomau praesodymiwm a thrwy ddefnyddio neodymiwm gellir adeiladu laser pwerus iawn - mwy pwerus hyd yn oed na'r Nd:YAG ar yr un donfedd.

Y mae datblygiad cyson o laserau ffibr, gan ddefnyddio gwahanol fetelau o fewn ffibrau o silica.

Yn wir, mae'n haws cynhyrchu laserau pwerus iawn ar ffurf ffibr nag mewn crisial gan eu bod yn fain ac yn hawdd eu hoeri.

Gall goleuni deithio'n rhwydd o un pen i'r llall o'r ffibr, ond ni all ddianc drwy'r ochrau oherwydd fod adlewyrchiad mewnol ar y ffin rhwng y craidd a'r gorchudd.

I'r perwyl hwn datblygwyd y laser ffibr, sydd mewn gwirionedd yn fath o laser cyflwr solid ar raddfa fach.

Yn anffodus, os oes pellter rhy faith rhwng y trawsyrrydd a'r derbynnydd yn y rhwydwaith ffôn collir gormod o oleuni ar hyd y ffibr ac aiff y neges ar goll.

Sylfaen ffibr optegol yw ei chraidd tenau iawn o wydr neu silica, wedi'i orchuddio â gwydr o indecs plygiant llai.

Oherwydd cyfyngu'r goleuni o fewn craidd y ffibr mae'r atgyfnerthiad yn anferth.

Erbyn heddiw gwyddom fod sicori'n cynnwys fitamin A, fitamin B potasiwm, haearn, calsiwm a pheth ffibr yn ogystal â rhyw hanfod chwerw.

`Nawr amdani ...' Tynnodd linyn y bwa gwydr ffibr yn ôl a saethodd saeth fry uwchben y wal.

Yn ddiweddar mae gwyddonwyr wedi dadansoddi gwreiddiau a dail betys a chael ynddynt rai sylweddau anhysbys ynghyd â ffibr, haearn, caliwm, potasiwm, y fitaminau A, C a nifer o'r cymhlyg B, gyda'r dail yn arbennig o gyfoethog mewn haearn a fitamin A.

Genwair ddeg troedfedd ffibr carbon, rîl yn cario lein nofio AFTM.

Yn hytrach na chrisial, defnyddir fel rheol ddeunydd ar ffurf gwydr yn sail i'r laser ffibr.

Yn wir, gellir gyrru llawer iawn mwy o wybodaeth i lawr ffibr optegol nag i lawr gwifren drydan o'r un trwch, ac y mae'r wybodaeth honno'n cyrraedd yn fwy diogel.

Gellir defnyddio'r ffibr felly fel gwifren i gludo goleuni.

Heblaw am y deunydd, mae'r egwyddorion hyn yn debyg iawn i rai laser rhuddem - ond y mae gwahaniaethau pwysig rhwng y laser ffibr a rhai cyflwr solid.

'Mae hi'n anodd, ond rydan ni'n ceisio annog bobl i dorri lawr ar fwyta braster, halen, siwgr, a chymryd mwy o ffibr, ffrwythau a llysiau.

Gwneir hyn drwy anfon cyfres o bwlsiau o oleuni o un pen i'r llall o'r ffibr.

Tynnir hwn i ffurf ffibr, a gosod atomau o fetelau prin yn y craidd.

Gall pwls digon byr dramwyo pellter hir o ffibr heb ledaenu, sydd o fantais amlwg yn y maes cyfathrebu.

Newid eich arferion bwyta Mae gwneud newidiadau mewn arferion bwyta, er mwyn cwtogi ar fraster a siwgr yn eich diet a chynyddu ffibr gaiff ei fwyta, yn bwysig er mwyn cynnal iechyd da.

Rhaid felly cael dyfeisiau i atgyfnerthu'r goleuni bob hyn a hyn ar hyd y ffibr.