Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffigwr

ffigwr

Y mae'r ffigwr yma ddengwaith uwch nag y byddai rhywun yn ei ddisgwyl ac ugain gwaith yn uwch na'r canlyniadau gorau gyda'r math yma o driniaeth.

Bydd datgomisiynu Gorsaf Ynni Niwcliar Trawsfynydd, oedd yn cyflogi nifer sylweddol ac yn nodedig am gyflogau uwch na'r cyfartaledd, yn cael effaith andwyol ar y ddau ffigwr yma.

Yn Ebrill dim ond 1.8% o lowyr Cymru a oedd yn ddi-waith; cododd y ffigwr i 28.

Mae dau ffigwr wrth lan yr afon.

Bydd y rhain yn cynnwys Siân Lloyd a Stifyn Parry a dau ffigwr mwy gwleidyddol.

Cyfrif yn dangos y ffigwr uchaf erioed (43%) o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.

Mae'r ffigwr hwn, fodd bynnag, yn dal islaw'r cyfartaledd cenedlaethol a chyfartaledd y sir.

Mae dau ffigwr arall yn y pellter.

Yn Ebrill dim ond 1.8% o lowyr Cymru a oedd yn ddi-waith; cododd y ffigwr i 28.5% erbyn Ionawr 1925.

Wrth wylio un afalans llydan yn llithro ymaith yn union wrth draed dau ffigwr bach ym mhen arall y grib ac ofni'r gwaethaf am funud hir, daeth geiriau o 'Princess' Tennyson o'r newydd i'm cof: to walk With Death and Morning on the Silver Horns.

Ni lwyddais i ail- greu yn fanwl holl hanes sefydlu'r papur, ond yn amlwg, roedd Prosser Rhys yn ffigwr allweddol, er nad ymddangosodd ei enw erioed yn y papur.