Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffioedd

ffioedd

Roedd - - yn pryderu fod drysau yn agor yn Lloegr i gwmniau annibynnol nad ydynt yn agor yng Nghymru ac fod tan-gapitaleiddio yn mynd ymlaen yn y sector oherwydd Ffioedd Rheoli isel.

PENDERFYNWYD datgan gwrthwynebiad wrth y Swyddfa Gymreig ynglŷn â'r codiad yn y ffioedd.

Dywedodd - - ei fod hefyd yn gweld fod cytundeb ar lefelau Ffioedd Rheoli yn berthnasol i bopeth ariannol ac i ddyfodol y sector annibynnol yng Nghymru.

Fe awgrymodd - - fod y broses o drafod a chytuno ffioedd fel hyn yn iachus ac yn golygu fod y Sianel yn sicrhau gwerth eu harian.

Fe ofynnodd - - sut oedd Ffioedd y BBC yn cymharu.

(c) Hawl weithredol i'r Pwyllgor Cynllunio weithredu ynglŷn â'r maes gwaith hurio preifat gan gynnwys pennu'r amodau, ffioedd a chyfnodau'r trwyddedau.