Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffoaduriaid

ffoaduriaid

Roedd pethau'n ymddangos mor eglur yn Rostock: roedd cymdeithas lle roedd y rhan fwyaf yn ddi-waith am y tro cyntaf erioed wedi gorfod ymdopi â llifeiriant o ffoaduriaid, y rhan fwyaf ohonynt yn sipsiwn.

Ond roedd yna nifer fawr o ffoaduriaid o Iran.

Roedd milwyr eraill yn codi pebyll - rhai glas a gwyn sgwâr a fyddai'n gartref i'r ffoaduriaid tra'u bod yn dal i ofni dychwelyd i'r trefi.

Mae'n dal yn anodd i gyfathrebu â'r ffoaduriaid ond dim hanner mor galed ag oedd hi ar y dechrau.

Fe yw is-gadeirydd Pwyllgor Ffoaduriaid y Gwersyll.

Mae hyn yn dechrau achosi ychydig o ddrwg deimlad, gyda rhai o'r ffoaduriaid yn teimlo fod ganddynt hwy fwy o hawl drosom na'r lleill, mae'n anodd iawn ceisio cadw pawb yn hapus.

Doedd y ffoaduriaid ddim yn medru symud i unrhyw gyfeiriad gan fod yr Iraciaid wedi gosod ffrwydron cudd o'u cwmpas.

Yr UNHCR - Uwch Gomisiwn Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig - sy'n codi gwrychyn y merched yn fwy na dim.

Mae gan Blair amser eto i adfer ei boblogrwydd ond bydd yn rhaid i Hague feddwl am strategaeth newydd wedi i'r etholwyr anwybyddu ei alwad i roi ffoaduriaid dan glo a saethu lladron.

Yng nghanol y dwr, ceisiai ffoaduriaid gynnau tanau gyda'r ychydig goed oedd i'w cael yn y dref.

Canai geneth o Sir Fôn yn ardderchog; yr oedd yno lawer o ffoaduriaid o drefi mawr Lloegr, a chawsom lawer o hwyl.

mae'r gig wedi ei drefnu er mwyn codi arian ar gyfer ffoaduriaid a rhai syn ceisio cael lloches yng ngwledydd Prydain.

Ychydig iawn fentrod yno - roedd camerâu'r byd wedi casglu yn Nhwrci i ffilmio'r ffoaduriaid oedd yn tyrru i'r wlad honno.

Rydw i wedi pregethu a darlithio i gynulleidfaoedd mawr a bach ond dydw i erioed wedi cael cynulleidfa yn gwerthfawrogi cymaint â'r fintai yma o ffoaduriaid o Iran.

Cafodd y chwarter miliwn o ffoaduriaid eu rhannu mewn ffordd glinigol i Hartisheik A a Hartisheik B.

Yn y gwersyll a godwyd gan y fyddin, roedd meddygon milwrol yn croesawu'r ffoaduriaid - yn rhoi prawf iddynt a'u cofrestru.

Greifswald - ymosodiad ar loches ffoaduriaid.

Ffoaduriaid yn llifo i Orllewin Berlin o'r sector Rwsiaidd.