Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffolant

ffolant

Cymeriad annelwig yw Sant Ffolant: efallai mai Esgob Terni ydoedd neu offeiriad o Rufain a ferthyrwyd yn y drydedd ganrif OC Nid yw'r cysylltiad rhwng Sant Ffolant a chariadon yn un arbennig o ramantaidd.

Mis pwysig i ieuenctid oedd Chwefror oherwydd tua'i ganol disgwylid ffolant; os na ddigwyddai hynny, diflas fyddai ar y person hwnnw o safbwynt carwriaeth tan Galangaeaf.

Cafwyd ymgais yn ddiweddar i hybu Gyl Ddwynwen a'i gwneud yn debyg i yl fasnachol Sant Ffolant.

Cyhoeddir yr apêl ar adeg pan ddylsen ni i gyd fod mewn hwyliau rhamantus - ar drothwy Dydd Santes Dwynwen, a bydd Dydd Sant Ffolant yn dilyn ymhen ychydig.

Roedd yn hen gred ym Mhlwy Silian fod y pedwerydd dydd ar ddeg yn adeg i adar baro fel roedd ambell bennill ffolant yn sôn.

Pe bae yna rhyw ddiffyg gweledol gan y person hwnnw, fel trwyn hir, neu goesau ceimion, yna byddai'r ffolant salw yn crybwyll hynny.