Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffrae

ffrae

Yr oedd y ffrae hon braidd yn drist oherwydd yr oedd y teulu'n prysur ymsefydlu fel prif noddwyr y blaid brotestannaidd fwyaf blaengar yn Nyfed.

Ei hawydd hi i dreulio'r Nadolig efo'i theulu oedd achos y ffrae ond gwelai rŵan na allai fwynhau'r ŵyl heb ei gŵr.

'Doedd clywed mam a nhad yn ffraeo byth yn ein poeni ni fel plant, gan y gwyddom i sicrwydd na fyddai'r ffrae yn para yn hir iawn, mi fydda sylwadau doniol nhad, neu rhyw edrychiad slei, yn toddi mam.

Roedden ni'n hwyr iawn yn cael bwyd am fod y ffrae wedi para cyhyd, ond roedd yn werth aros am y pryd am fod Dad wedi mynd yr holl ffordd i%r dref i nôl tships i ni.

Da ni'n ffrae drw'r amser.

Cododd y ffrae fywaf dychrynllyd rhwng Eproth ac Ynot (dau hen elyn, debyg iawn) a rhwng Nosliw'r Gweinidog Bwyd a Chynhaliaeth, a Thaeh, y Canghellor.

Teimlai Mam yn reit ddigalon ar ôl y ffiasgo amser swper a'r ffrae wedyn ac i'w chysuro'i hun aeth i nôl tomen o hen albwms lluniau i sbio drwyddynt.

Adroddiadau eraill sy'n ychwanegu at flas y stori yw bydd y cyn-gadeirydd, Steve Hamer, adawodd y clwb wedi ffrae efo'r cadeirydd presennol, Neil McClure, hefyd yn rhan o'r consortiwm.

Bosib mai dechraur cychwyn oedd y ffrae Eingl Ffrengig yna gyda John Prescott yn cael ei gyhuddo o fod yn rhy macho.

Ond ar lin ffrae ni cherddai ll'goden goch drostynt, oherwydd roedd Begw'n dallt bod gwyn ei byd yng nghwmni Rondol, ac fe wyddai derfyn ei therfyna.

Ymosodasant ar y polîs a oedd yn gwarchod gan ailfeddiannu maes y gad ar ôl ffrae ffyrnig.

Mr Jones oedd Cadeirydd y pwyllgor a benderfynodd cael gwared ag un gair bach sydd wedi codi ffrae fawr yn yr ardal.

Yr amser hon y llynedd y ffrae oedd mai blwyddyn olaf hen fileniwm fyddai 2000 yn hytrach na blwyddyn gyntaf mileniwm newydd.

Ysywaeth, flwyddyn neu ddwy ar ôl i Forgan ddod i'r fywoliaeth fe aeth yn ffrae enbyd rhyngddo ac Evan Meredith o Lantanad, twrnai ifanc yn llys Cyngor Cymru a'r Gororau yn Llwydlo ac uchelwr penna'r plwyf.

a'r funud y rhoddodd Carol y ffôn i lawr, fe aeth hi'n ffrae, y ffrae waethaf a gafwyd rhyngddynt erioed.

Ifan Parry, Eil O Man, dau o'i hogiau mewn ffrae, ac un yn dweud wrth y llall 'y mwnci diawl' aros meddai Ifan Parry 'os mwnci yw dy frawd, mwnci wyt titha ac wn i ddim o ble daeth y diawlyn os na ddaeth o ochor dy fam.

Mae'n rhaid ein bod wedi sylweddoli yn y diwedd ein bod yn cael ein defnyddio fel gwystlon mewn rhyw hen ffrae.

Ceisiodd eu mam eu lonni trwy chwarae eu hoff gase/ t, Tomos y Tanc, ond aeth hi'n gymaint o ffrae rhwng y ddau fel na chlywent y tâp.

Petai Carol ond wedi gadael i Emyr ei ffonio hi neithiwr, ni fyddai'r un ffrae wedi bod ac ni fyddai hithau'n sefyll yn yr hen le annifyr yma'n disgwyl ei thro i gael ymddiheuro i'w gŵr.

Fe fu yna andros o ffrae un noson am fod Dad wedi ei dal hi'n rhoi bwyd iddo ar y slei.

Y cwbl yr oedd arni eisiau ei wneud oedd ffonio Emyr i ymddiheuro am y ffrae.

Ac i goroni'r cyfan cefais ffrae gan Mam am faeddu fy nghot!