Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffram

ffram

Yr ugeinfed o Chwefror oedd y dyddiad, tri ugain taten o Sharpe's Express mewn un gyfres o dair ffram a orchuddir a'r teip traddodiadol sydd fel ffenestri, a deugain ychwanegol o'r math Manna mewn cyfres arall o dair ffram orchuddir â phlastig.

Trechodd y Cymro arall Mark Williams, Pencampwr Snwcer y Byd ar hyn o bryd, Billy Snaddon o bum ffrâm i dair neithiwr.

Gweler atodiad) Ar gyfer pob un o'r pedair ffram yn y model, y mae rhestr gyffredinol yn dilyn o brojectau ymchwil y dylid rhoi ystyriaeth fanwl iddynt.

Collodd o bum ffrâm i bedair yn erbyn John Parrott.

Rhuthrodd Stevens i agor bwlch o bedair ffrâm a chyrraedd 5 - 1.

Y cynta i gyrraedd pum ffrâm sy'n mynd trwodd i rownd yr wyth ola.

Fe gurodd e Paul Hunter neithiwr o bum ffrâm i ddwy.

Mae Peter Ebdon ar y blaen o naw ffrâm i chwech yn erbyn James Wattana a phencampwr 1997, Ken Doherty, wedi ennill pedair ffrâm gynta ei gêm o yn erbyn Nick Dyson.

Mae angen tair ffrâm arall ar Williams i gyrraedd y rownd gyn-derfynol.

Mae John Higgins yn arwain Graham Dott o chwe ffrâm i dair ar ôl sesiwn gynta'u gêm nhw.

Mae Mark Williams trwodd i wyth ola Pencampwriaeth Snwcer Prydain ar ôl iddo guro Marco Fu o Hong Kong o naw ffrâm i dair.

Ym Mhencampwriaeth Snwcer y Byd neithiwr - curodd Mark King Fergal O'Brian o ddeg ffrâm i wyth.

Roedd Swail ar ôl bod ar ôl naw ffrâm i saith yn erbyn Shayne Storey, yna enillodd y dair ffrâm ola a mynd rhagddo i'r rownd nesa.

Roedd Yr Albanwr Alan McManus ar ei hôl hi o wyth ffrâm i un wedi'r sesiwn gynta gyda Patrick Wallace.

Roedd e 'nôl yn y gêm, dim ond dwy ffrâm oedd er ar ôl.

Dros nos yr oedd gan Hendry fantais o 6 ffrâm i 2 a pharhau wnaeth ei feistrolaeth dros Hunter y bore yma.

Ar un adeg yr oedd y gwr o Gaerfyrddin ar ei hôl o bedair ffrâm i un.

Collodd, bum ffrâm i bedair yn erbyn Graeme Dott, mewn ffrâm olaf gynhyrfus a barodd 35 munud.

Wnaeth Williams fawr o'i le ond roedd y niwed wedi'i wneud gyda Higgins ar y blaen o saith ffrâm i ddwy.

Mae gemau'r rownd gyn-derfynol dros 33 ffrâm ac yn para am dridiau.

Ar ddiwedd yr ail sesiwn mae O'Sullivan ar y blaen, deg ffrâm i chwech.

Ni chymrodd fawr o dro iddo ennill y ddwy ffrâm angenrheidiol, 66 - 31 a 70 - 10, a selio buddugoliaeth ysgubol o 13 ffrâm i 5 yn erbyn Hendry.

I bwrpas crynhoi rhestr o anghenion ymchwil, penderfynwyd mabwysiadu'r fframwaith a ganlyn, sy'n dangos y gofynion o fewn un o bedair ffram gyd-berthnasol.

Ac fe enillodd Pencampwr y Byd ffrâm a barodd am 47 o funudau - oes iddo fe.

Dwy ffrâm arall fydd eu hangen ar y cyn-bencampwr John Higgins i guro Chris Small y prynhawn yma - mae Higgins ar y blaen o 11 ffrâm i 5.

Curodd Adrian Gunnell o bum ffrâm i bedair.

Dros nos yr oedd Stevens ar y blaen o 11 ffrâm i 5 yn erbyn Stephen Hendry - pencampwr y Byd ar saith achlysur.

Mae Matthew Stevens dair ffrâm i ddwy ar ôl yn erbyn Gary Ponting yn gêm 16 ola ym Mhencampwriaeth Snwcer Prydain yn Plymouth.

Enillodd Chris Small o ddeg ffrâm i wyth yn erbyn Marco Fu a mae'r cyn-bencampwr Stephen Hendry ar y blaen o chwech i dair yn erbyn Mark Davis.

Cewch blesio'ch hun a ydych am gario'r olwyn y tu fewn i'r garafan neu brynu ffram bwrpasol i'w chludo oddi tani.

Un ffrâm arall sydd ei hangen ar Hendry i sicrhau ei le yn rownd yr wyth ola.

Curodd Matthew Stevens John Parrott o bum ffrâm i dair ym ail rownd Pencampwriaeth Snwcer Agored China.

Yn wir, Ebdon sydd wedi bod ar y blaen y rhan fwyaf o'r amser, ond cafwyd 100 gan y roced yn y ffrâm olaf i'w gwneud yn 4 - 4 amser cinio.

Curodd Hamilton Marcus Campbell o ddeg ffrâm i bump ddoe.

Wrth i'r olygfa ddod i'r golwg yn ffram y bwlch - yr Wyddfa a Moel Hebog a phenrhyn Llŷn, Ardudwy a Mochras a'r mor ac Enlli - dyfynnodd fy nhad o soned Keats: .

Fe gollodd yn erbyn Fergal O'Brien o Iwerddon yn y ffrâm olaf un o naw ffrâm i wyth.

Ym Mhencampwriaeth Snwcer y Byd yn Sheffield neithiwr enillodd Pencampwr 1997, Ken Doherty, ei gêm rownd gynta yn erbyn Nick Dyson o ddeg ffrâm i saith.

(Gellir defnyddio ffordd sydyn yn hytrach na chlicio botwm sydd â ffram ddwbl arno, fel y botwm OK hwn, sef trwy bwyso RETURN ar yr allweddell) Fe ddylech gael ffenestr fel hyn:

Ar ôl sesiwn gynta ei gêm yn y rownd gyn-derfynol, mae Stevens ar eu hôl hi yn erbyn Pencampwr 1998 John Higgins - ond mae hi yn agos - 5 ffrâm i 3.

Yn y gêm arall bu Joe Swail yn llonyddu ei gyfaill bore oes, Patrick Wallace, o 13 ffrâm i 11.

Curodd Stevens Tony Drago o deg ffrâm i un neithiwr ac ar ddiwedd y gêm dwedodd Drago wrtho fo ei fod o'n gobeithio mai y fo fydd y Pencampwr eleni er cof am ei dad, Morley, fu farw yn ddiweddar.

Dechreuodd y noson gyda 100 i Stevens yn y ffrâm gynta.

O gofio fod enw Ruddock yn y ffrâm ar gyfer swydd Graham Henry cyn i Henry gael ei benodin hyfforddwr Cymru, maen debygol y bydd yr Undeb yn awyddus iawn i dynnu hyfforddwr o'r safon uchaf yn ôl i'r wlad.

Mae Quintin Hann yn yr wyth olaf ar ôl trechu Gerard Greene o naw ffrâm i ddwy.