Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffrancon

ffrancon

Er mai cerddor oedd Ffrancon Thomas o'i ben i'w sawdl nid dyma ffon ei fara oherwydd gweithiai o ddydd i ddydd yn swyddfa'r cyfreithwyr Carter Vincent a'i Gwmni ym Mangor.

Dyma eiriau Harry Roberts, "Roedd ffrancon yn medru chwarae'r organ yn well hefo'i draed na 'Mr X' hefo'i ddwylo!!"

Cynhaliwyd cyngherddau corawl ac i'r organ yn rheolaidd yn Eglwys Crist gan ddangos dawn a gallu Ffrancon Thomas.

Sawl tro y cofir y geiriau ar ddiwedd darllediad, "Y cyfeilyddion oedd Maimie Noel Jones a Ffrancon Thomas".

Roedd Ffrancon Elias Jones - o Garmel yn yr hen Sir Gaernarfon - yn un ohonynt a bu'n gymorth mawr i mi ymgartrefu yno.

Byddai Ffrancon Thomas hefyd yn rhoi datganias ar yr organ - y mae gennyf ddarn o boster yn hysbysebu cyngherddau organ o'r cyfnod yn enwi Sandy McPherson a Ffrancon Thomas hefo'i gilydd.

COFIO FFRANCON THOMAS: Y mae'n siŵr mai un o'r cerddorion mwyaf amlwg i ddod o ardal Dyffryn Ogwen oedd y diweddar William Ffrancon Thomas - gŵr a wnaeth argaff fawr fel cyfeilydd, organydd a phianydd, arweinydd ac athro.

DYMUNIADAU DA: Mae Rachel Oliver, Tŷ Ffrancon, wedi bod i ffwrdd yn gweithio fel "nanny%, a dymunwn yn dda iddi yn y dyfodol.

Pan oeddwn yn byw ym Mangor yr oedd Ffrancon Thomas yn byw mwy neu lai dros y ffordd i ni yn Orme Road a chofiaf yn dda amdano yn cerdded yn fan ac yn fuan i ddal y bws i Fethesda bob nos Lun i ymarfer y Cor.

Cofiaf rai blynyddoedd yn ol, mewn cinio ym Mangor, wrando ar y gŵr gwadd sef Richard Lloyd, cyn Organydd Eglwys Gadeiriol Henffordd ac yn ddiweddarach Durham, sydd yn awr wedi ymddeol ac yn byw ym Mhentraeth, Mon, yn cofio ei wyliau pan yn fachgen yn Llangairfechan ac yn mynd i un o ddatganiadau Ffrancon a hefyd yn cofio ei garedigrwydd drwy ganiatau iddo ymarfer ar organ wych Eglwys Crist.

Roeddem ar Iwybr y rhewlif fu'n crafu a rhwygo'i ffordd yn ara deg o Gwm Idwal i foddi ei hun yn y brif rewlif yn Nant Ffrancon.

Ann's oedd Ffrancon Thomas a dangosodd ei ddawn arbennig pan y fachgen ifanc iawn gan iddo ganu yng nghor yr eglwys.

Cofiaf y diweddar Harry Roberts, cyn gadeirydd y Cor, ac yn un o'r dynion mwyaf ffraeth i mi ei adnabod, yn adrodd hanes y Cor yn canu mewn tref gyfagos ac organydd y capel, lle cynhaliwyd y cyngerdd, a oedd hefyd yn adnabyddus fel cerddor, yn gwrthod i Ffrancon gael defnyddio'r organ!

Yr oedd dawn Ffrancon fel cyfeilydd mor amlwg nes iddo gael ei benodi yn un o gyfeilyddion y BBC ym Mangor.