Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffrancwyr

ffrancwyr

Yr Almaenwyr yn trechu'r Ffrancwyr a Phrydain ym Mons ac yn anfon eu milwyr yn ôl i gyfeiriad y Somme.

Mae'r Ffrancwyr yn ei alw yn Yvain de Galles.' 'Beth am y Cymry?

Yng ngêm gyntar wyth ola ddoe, curodd y Ffrancwyr Sbaen 2 - 1 wedi i Raul wneud cawl o gic o'r smotyn i'r Sbaenwyr yn y funud ola.

Ac fel tasa hyn ddim yn ddigon, roedd y Sbaenwyr ar Ffrancwyr nad oeddynt mewn dosbarthiadau'n arbenigo mewn sgio dros fy sgis, fy nharo hefo'u polion a gwneud swn llithro fel 'avalanche' y tu ol i mi.

Yn gyntaf, y maen'n ymddangos i Forgan fanteisio hyd yr eithaf ar y cyfle a oedd ar gael yn y Coleg a'r Brifysgol i feistroli Hebraeg wrth draed tiwtoriaid dawnus fel y Ffrancwyr Antoine Chevallier a Philip Bignon a'r Sais John Knewstub (efallai mai'r Ffrancwyr a ddysgodd Ffrangeg iddo'n ogystal); yr oedd hyn, wrth gwrs, yn ychwanegol at yr addysg yr oedd yn ei derbyn neu wedi'i derbyn yn y celfyddydau a'r gwyddorau, athroniaeth, Groeg a diwinyddiaeth.

Roedd perfformiad chwaraewyr Portiwgal yn llawn ymdrech ac agwedd a chymeriad ac feu gwnaethon nhw hin anodd iawn i'r Ffrancwyr ennill.

Roedd y lle yn orlawn o Ffrancwyr a golwg ddigon amheus ar y rhan fwyaf ohonynt.

Mae Casnewydd yn teithio i Castres ar ôl curo'r Ffrancwyr adre yr wythnos diwetha.

Maen ymddangos nad yw siaradwyr Saesneg mor alluog yn hyn o beth ag yw Eidalwyr a Ffrancwyr, er enghraifft.

Ond fe gymerodd yr ERC drueni dros Castres - maen nhw wedi rhoi pwynt nôl i'r Ffrancwyr ar ôl tynnu dau bwynt oddi arnyn nhw am dorri rheolau Cwpan Heineken drwy gynnwys Norm Berryman pan nad oedd o'n gymwys i chwarae yn y gystadleuaeth.

Yr Almaenwyr yn trechu'r Ffrancwyr a Phrydain ym Mons ac yn anfon eu milwyr yn ôl i gyfeiriad y Somme.

Mi fydd yn powlio crio 'gei di weld.' 'Dwi inna isio crio, ond 'mod i yn methu 'te.' Rhyfel Annibyniaeth America ac ymyrraeth y Ffrancwyr a alwodd y Capten Timothy Edwards yn ôl i'r môr, a hynny wedi tair blynedd ar ddeg o fod yn llongwr tir sych.

Mae Graham Henry wedi dweud ei fod e eisiau rhedeg y bêl yn ôl at y Ffrancwyr fory - yn lle chwarae gêm gicio.

Ond nid felna mae'r Ffrancwyr yn ei gweld hi.

Yn ôl pob golwg, mae'r Ffrancwyr yn gwybod sut i wneud hynny.

mae'r Ffrancwyr yn bencampwyr y byd a mae ganddyn nhw chwaraewyr ardderchog o dda fel Zidane a Henry.

Mae problemau gan y Ffrancwyr, hefyd.

"Ydy hi'n bosib archebu bwrdd ar gyfer nos Calan?" "Wrth gwrs!" "Pwy arall fydd yma?" "Pobl o bob cwr o'r byd - Sbaenwyr, Ffrancwyr a.y.b.

Eu pobl nhw, yn Saeson, Ffrancwyr ac Americaniaid, yw'r cymeriadau lliwgar, herfeiddiol a fu'n brasgamu ar draws cyfandiroedd gan adael ar eu hôl ychydig o oglau alcohol, calonnau chwilfriw a biliau heb eu talu.

Credai W J Gruffydd, fel y dengys y cyfeiriad at y ffynonellau Ffrangeg yn y dyfyniad uchod, for yr Anglo-Normaniaid yng Nghymru, yn arbennig yn Neau Cymru, wedi noddi beirdd o Gymry a beirdd o Norman- Ffrancwyr, fod y ddau ddosbarth o feirdd wedi dylanwadu ar ei gilydd, ac mai'r prif ddylanwad a ddaeth ar y Cymry ydoedd dylanwad y mudiad barddonol a reiddiodd allan o Ddeau Ffrainc, hynny yw, dylanwad y mudiad trwbadwraidd.

Rydyn ni wedi gweld dros y blynyddoedd bod yr ERC yn gwneud popeth fedran nhw i gadw'r Ffrancwyr yn hapus a'u cadw nhw yn y gystadleuaeth.

Er yr Oesoedd Canol mae'r Ffrancwyr wedi defnyddio sudd betys i buro'r iau (afu).

Maen amlwg nad yw'r Ffrancwyr yn eu ystyried yn ddim o bwys mawr.