Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffrio

ffrio

ond y ddwy ohonom yn egluro ein bod yn llysieuwyr felly ffwrdd a ni i gael brecwast Chinese go iawn - powlen fawr o noodles hefo wy 'di ffrio ar ei ben.

Torrwch i lawr ar fwydydd wedi ffrio a bwydydd llawn braster.

Fel rheol mae'r golled leiaf wrth ffrio neu rostio.

Torrais ef yn stêcs taclus, a chyn hir yr oeddwn wedi cynnau tân, ac wrthi'n ffrio'r darnau mewn olew palmwydden.

Crwydrais yn o bell oddi wrth ddydd y badell ffrio a dylwn ychwanegu inni wneud cyfiawnder cyflawn â'r crempogau amser te!

Brithyll wedi'i ffrio, dyna gawn ni i swper heno.'

Chwe wy wedi ei ffrio hefo pryfed a dim arall oedd y brecwast gawsom yng nghanol yr anialwch y bore hwnnw.

Gofynnwch am bysgod a chig wedi grilio yn hytrach na bwydydd wedi ffrio.

Dychmygwn fy mod gartref ar fore rhewllyd, a'r badell ffrio ar y tân a golwyth o facwn yn araf ffri%o ynddi.

Mae wyau yn hylif ar dymheredd arferol ac wrth ichwi eu twymo trwy eu berwi neu eu ffrio maent yn troi yn solid.

Bwtyai nhw, ar ryw ffurf neu'i gilydd, gyda phob pryd; gyda'i facn i frecwast, a'i gig i'w ginio, ar dafell i'w de ac mewn salad i'w swper; yn falurion yn ei gawl, yn sudd yn ei saws, yn stibedi o gylch ei gaws; wedi eu berwi a'u ffrio a'u stwnsio a'u stwffio.