Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffrwyno

ffrwyno

Ond cyn pen dim roedd Portiwgal wedi taro nôl gydag ergyd wych gan Luis Figo - y chwaraewr yr oedd Bobby Robson wedi rhybuddio Lloegr y byddain rhaid i Loegr ei ffrwyno.

Ni ddëallir pam nad yw eto wedi cael ei ffrwyno neu ei ladd yn dilyn y 'Dangerous Dogs Act'. Act I

Yn ei ffordd ddi-drais, dieiriau, dysgodd hi i ffrwyno ei hofnau : gosododd ei stamp ei hun ar ei chymeriad ac ar eu ffordd o fyw.

Nid yw Diwygiadau MacSharry wedi ffrwyno'r y chwyddiant yn y gost nag eto leihau'r 'mynyddoedd o rawn' yn y storfeydd.

Rwy'n crefu arnat i ffrwyno dy nwydau.

Ond mawredd Pantycelyn, meddai, yw iddo allu ffrwyno'i ramantiaeth ac felly osgoi mynd i ormod rhysedd trwy alltudio'r rheswm o'i waith yn gyfan gwbl: 'Dechrau'n fardd rhamantus a wnaeth Pantycelyn, datblygu ei ramantiaeth a'i mynegi'n llawn, yna ei meistroli a thyfu i weledigaeth fwy.

Tybiai rhai, yn hollol gywir, fod cyfundrefn sefydlog yn golygu ffrwyno prisiau mewnol er mwyn diogelu'r lefel allanol; ond hefyd, os goddefid i brisiau allanol amrywio, y gallai prisiau mewnol gael eu rhyddhau heb unrhyw angen sicrhau'r cyflenwad o nwyddau a gwasanaethau ar gyfer allforio.

Ceir deinamig cyson wrth i'r diwylliant dominyddol adgynhyrchu ei hun, ac i'r diwylliant sy'n is-raddol iddo ei wrthwynebu a'i wrthsefyll, gan ffrwyno'r datblygiadau posib.

Ymdrechodd y cyfeillion i'w ffrwyno a buont yn hir cyn dringo i'r cyfrwyau.

Does dim sy'n fwy gwerthfawr na'r ffresni egni%ol hwnnw, ond mae'n bosib mai'r defnydd gorau ohono fyddai ei ffrwyno o fewn safonau cydnabyddedig y grefft arbennig honno.Llen Cymru

Roedd hi'n lwcus y gallai ffrwyno'i dymer.

Yn awr atolwg, mi a wn am bobl, yn mywyd pa rai y mae'r sustem hon yn gweithio o chwith, rhai sydd yn barod i gael eu ffrwyno i waith sydd yn golygu disgyn i lawr y bryn.

Gwneir arbrofion ar sut i ffrwyno ynni llanw ac nid yw ffarmio pysgod yn rhywbeth newydd mwyach.

Haws dweud na gwneud, mi wn, ond o lwyddo i ffrwyno yna prin yw dewisiadau ymosodol Lloegr.