Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffyddiog

ffyddiog

Yn yr un ffordd ffyddiog, obeithiol, yr edrychodd Elfed ar le'r Gymraeg a'r Saesneg yng Nghymru.

Bydd capten Lloegr yn cael canlyniadaur sgan heddiw ond mae on ffyddiog y bydd yn holliach ar gyfer gêm gynta Lloegr yn erbyn Portiwgal yn Eindhoven nos Lun.

Roeddwn i wedi clywed sibrydion am y mater hwn cyn mynd i UEFA yn Amsterdam, ond yno fe gês i air efo Llywydd De Iwerddon ac oedd on ffyddiog iawn y bysen ni'n cwrdd i fynd ar syniad ymhellach, meddai J. O. Hughes, Llywydd Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Doedd o ddim yn ffyddiog iawn i gwelen nhw eu car byth eto gan fod cynifer o geir yn cael eu dwyn yn y ddinas.

Rhoddodd y Cyrnol ei ganiatad ond ni theimlai'n ffyddiog y byddai eu gofidiau drosodd ar ol cyrraedd yr efail.

Credai'n ffyddiog y byddai'r Tywysog Albert yn ymroi i ddysgu 'iaith Gomer', fel y gweddai i'r sawl a hanai o dras Llywelyn Fawr.

Gellir honni'n eithaf ffyddiog mai'r profiad dinesig yw'r profiad mwyaf naturiol o fywyd heddiw.

Mae Epitaff eisoes wedi profi eu bod nhw gymaint yn gryfach wrth arbrofi gyda cherddoriaeth sydd ychydig yn feddalach na'r arfer, ac ‘rydym yn ffyddiog y byddai Vanta yn cryfhau trwy wneud hynny hefyd.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ffyddiog y bydd yn llwyddianus yn ei dasg gan fod y Pwyllgor Addysg y mae Ms Butler yn Ysgrifennydd iddo yn cwrdd y bore hwnnw.

Yr oedd un neu ddau o gynghorwyr lleol pur brofiadol yn bresennol, a gofynnodd un ohonynt am ganiatâd i gyflwyno'r cynllun i'w gyngor ef, yn gynllun a awgrymwyd iddo gan arbenigwr, ond heb enwi'r Blaid; yr oedd e'n ffyddiog y byddai ei gyngor yn ei dderbyn ac y byddai'r aelodau'n barod i'w gymeradwyo i gynghorau eraill.

Roedd rheolwr Cwmbran, Tony Willcox, yn fwy na bodlon gyda'r perfformiad ac yn parhaun ffyddiog y gallan nhw ennill yn yr ail gymal ddydd Sul nesaf.

Fe ddaliai un ben y tâp ar fan arbennig ar yr olwyn rhag symud tra yr âi'r gof oddi amgylch a thrwy wneud hynny 'roedd yn fwy ffyddiog fod y mesur yn iawn, er ei fod wedi cael y mesurau gan y saer coed.

Rwy'n ffyddiog y bydd yr holl gwmnïau annibynnol sy'n cyflenwi'r anghenion rhaglenni yn ymateb i'r her gydag ymroddiad a chreadigrwydd.

Ond o'r diwedd, fel hwylbren gobaith o dan y gorwel, fe ddaeth clamp o laethwr ffyddiog heibio.

Ac y mae angen inni gael ein bedyddio o'r newydd â'r llawenydd hwnnw sy'n troi'n genhadu ffyddiog.

Mae'n sylweddoli fod yna gyfnewidiadau mawr yn digwydd yn Rwsia ar hyn o bryd ac mai profiad o ddiwylliant ac amgylchiadau pur wahanol sydd yn ymaros pob un ohonynt, ond fel cenhadon hedd maent yn ffyddiog yn eu cenhadaeth ac yn diolch am y cyfle, a'r fraint o fod yn rhan o'r gwaith, a'r gweithlu.

Roedd rheolwr Cwmbran, Tony Willcox, yn fwy na bodlon gyda'r perfformiad ac yn parhau'n ffyddiog y gallan nhw ennill yn yr ail gymal ddydd Sul nesaf.

Mae chwaraewr canol-cae Leicester City a Chymru, Robbie Savage, wedi dweud ei fod yn ffyddiog y bydd yn ôl yn y tîm cynta yn erbyn Manchester City wythnos i'r Sadwrn.

A pha laethwr ffyddiog a allasai wrthsefyll y fath ben a chroen a phwrs - holl deithi amlwg Seren?

Rwyn ffyddiog y bydd Llanelli yn ennill er gwaetha'r dechreuad simpil mae nhw wedi ei gael i'r tymor.

Mae Hughes yn ffyddiog y bydd Delaney yn ddigon iach i chwarae fory.

R'on i'n siarad â Steve James neithiwr a mae e'n eitha ffyddiog y bydd Morgannwg yn llwyddiannus yn y gêm yma.