Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ficerdy

ficerdy

Llongyfarchiadau i Nia Gwyn Roberts, Llannerch, Rhodfa'r Ficerdy, Llandudno ar gael ei phenodi i swydd sydd yn golygu ymchwilio i fywyd a gwaith y delynores enwog, Nansi Richards.

CONSYRN: Mae'r Parchedig a Mrs Gordon Owen, Ficerdy, yn dymuno diolch i bawb, oddi mewn i'r gymuned ac oddi allan, am bob arwydd o gynsyrn a ddangoswyd tuag atynt mewn canlyniad i waeledd annisgwyl eu mab.

Y mae'n ymddangos i dad Catrin farw cyn iddi briodi Morgan ac i'w mam ddod i fyw atynt i'e ficerdy.