Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

filiwn

filiwn

A'r gŵr a aeth heibio iddi ganwaith heb sylwi arni gan fod ei ffroenau mor uchel, a'i feddwl yn barhaol ar ei filiwn nesaf A digwyddodd rhyw ddydd, iddo adael ei swyddfa a cherdded i lawr y grisiau.

Mae yna filiwn o bobol wedi archebu tocynnau o flaen llaw, meddai, ac mae yna fwy o bobol yn fodlon ar beth sydd i'w weld yn y Dôm nac yn unrhyw atyniad arall ym Mhrydain.

Yn ôl yr arbenigwyr, credir i actifedd folcanig oresgyn y blaned o bryd i'w gilydd, gyda phob actifedd yn parhau am rhyw filiwn o flynyddoedd ar y tro.

Diweithdra yn codi'n uwch na 2 filiwn.

2 filiwn rhwng 19 a 27 oed yn cael eu galw i'r Lluoedd Arfog.

Yn ystod deng mlynedd olaf yr hen ganrif a deng mlynedd cyntaf ein canrif ni fe werthwyd miliwn o lyfrau emynau Cymraeg, - miliwn o lyfrau emynau ymhlith poblogaeth o ddwy filiwn, a dim ond hanner y rheini'n medru Cymraeg.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 2 filiwn rhwng 19 a 27 oed yn cael eu galw i'r Lluoedd Arfog.

O'r ychydig dros filiwn o rywogaethau o drychfilod sydd wedi eu henwi credir bod o leiaf pymtheg y cant o'r rhain yn drychfilod parasitig (h.y.

Dwy filiwn o ferched wedi dechrau gweithio yn y flwyddyn ddiwethaf.

Nifer y cleifion a arhosai am wely mewn ysbyty wedi cyrraedd dros filiwn.

2 filiwn yn ddi-waith.

lluniwyd yr adroddiad gan arbenigwyr o Cadwraeth gloy%nnod Byw, Cyfeillion y Ddaear, Plantlife, Y Gymdeithas frenhinol er Partneriaeth Ymddiriedolaethau Cadwraeth a Bywyd Gwyllt Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, a Chronfa Natur y Byd, Nature sydd, gyda'i gilydd yn cynrychioli oddeutu dwy filiwn o bobl ym Mhrydain yn unig.

Mae Everton yn gobeithio arwyddo Steve Watson o Aston Villa am ddwy filiwn a hanner o bunnau.

Cyngres yr Undebau yn cynnal diwrnod gweithredol , y 'Day of Action'. 2 filiwn yn ddi-waith.