Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

flaenau

flaenau

Gogwyddodd tuag ataf ar flaenau ei thraed.

Ychydig flynyddoedd yn ôl fe fydden nhw ar flaenau bysedd y myfyrwyr.

Rhifais ddyddiau ar flaenau fy mysedd.

Roedd yn gyfarwydd â llenyddiaeth glasurol Gymraeg a Saesneg, ac roedd y Beibl i gyd ar flaenau'i fysedd.

Cafwyd tystiolaeth i ategu hyn oddi wrth doriannau trwy flaenau silia.

'Vatilan,' meddai Nel un bore gwyn a hithau'n codi ar flaenau'i thraed ger y muriau mawr, 'dwi isio siarad hefo chdi.'

o hyd ..." Trodd Morwen oddi wrth y ffenestr a cherdded ar flaenau ei thraed at y gwely.

Estynnodd ei dorts o'r cwpwrdd-cadw-popeth a chamu tua'r drws ar flaenau'i draed.

Cychwynnodd redeg ar flaenau'i thraed dros lawr y gegin, ond rhewodd mewn braw pan glywodd floedd awdurdodol o'r tu allan.

Gan feddwl mai lleidr oedd yno, o o wedi codi bat criced o'r porch ac wedi mynd ar flaenau'i draed at ddrws y gegin, troi nobyn y drws a chanfod ei fod o wedi'i gloi o'r tu mewn.

Ond anghofiwyd paentio'r to mewn un o'r tai bach dilheintiedig hyn ac arno mewn llythrennau mân, mân, yr oedd yn rhaid ymestyn ar flaenau'ch traed i graffu arnynt, oedd y geiriau hyn: "Os wyt ti'n medru darllen hwn, rwyt ti'n gwlychu dy esgidiau."

Ar flaenau ei thraed, aeth yn ôl.

Gwthiodd flaenau'r pinniau i ddau ymyl y cerdyn, tua hanner ffordd i fyny, i ffurfio echel i droi'r cerdyn arno.

Neu ai mynd ymaith ar flaenau'i draed a dychwelyd yn nes ymlaen?

cerdded hyd ymyl glas y lan ar flaenau ei draed, ni wyddai pam, gan glustfeinio a syllu i bob cyfeiriad cyfeiriad help !

Yn wir teimlai mor hapus fel na tharfodd llais Elwyn Jones (y cyn-Dôri o Flaenau Ffestiniog oedd yn trafod y papurau newydd y bore hwnnw) ar ei dedwyddwch o gwbl.

Safai o hyd ar flaenau'i thraed tua hanner ffordd ar draws llawr y gegin, yn ei choban wen, a'i breichiau ar led fel petai ar ganol cofleidio rhyw berson anghwmpasadwy, a'i llygaid wedi rhewi'n fawr a chrwn fel dau blât piwtar.

Mi fyddai Tom, yr hogyn hyna, wrth roi'i gap ar yr hoel, er yn ddyn tal, yn codi ar flaenau'i draed heb fod yn rhaid iddo.

Buasai llawer ohonom yn y Blaid Lafur am flynyddoedd, a bodau gwleidyddol oeddem hyd flaenau'n bysedd, ac yn anad unpeth, deallem mai â grym y mae a wnelo gwleidyddiaeth, a dyna wers nad yw'r Blaid Lafur erioed wedi ei hanghofio.

Mewn gwirionedd dim ond ychydig tu draw i flaenau microfili y celloedd yr ymestynant.

A phan amcanai gerdded, nid symud yn drefnus o'r naill gam i'r llall a wnâi, ond rhyw fynd hwnt ac yma ar hanner tuth, a hynny gan amlaf ar flaenau'i draed.

Weithiau deuai un neu ddwy o'r cast atom ar flaenau eu traed, ac eistedd i sibrwd.