Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

flaenor

flaenor

Ar hyd y blynyddoedd, fe fu sawl sgandal o'r fath - Beddau'r Proffwydi gan WJ Gruffydd yn amau moesoldeb ambell flaenor; y gerdd Atgof gan Prosser Rhys yn awgrymu fod perthynas hoyw yn bosib yn Gymraeg ac awdur Saesneg fel Caradoc Evans yn ennyn melltith am weddill ei oes oherwydd ei bortread di-enaid o'r gymdeithas wledig, grefyddol, Gymraeg.

Meddyliwch chi am flaenor yn cyhoeddi - Alwyn Thomas fydd yma'n pregethu'r Sul nesaf.

Mae o'n flaenor Methodus ac yn darllan esboniad neu bregeth bob nos cyn mynd i'w wely.

Pan y'm dewiswyd gyntaf yn flaenor yr oedd yna bedair gofalaeth ar bymtheg yn Henaduriaeth Dwyrain Meirionnydd.

Roedd Jonni yn flaenor yn eglwys Fethodistaidd yn y pentref, yn godwr canu ac yn athro Ysgol Sul.

Bu yn byw ym Mhenmaenmawr ac yno y dewisiwyd ef yn Flaenor, yn Eglwys Maenan.

Anodd oedd i grefftwr neu weithiwr a gwas gyrraedd y swydd barchus arswydus' o gael ei ethol yn flaenor.