Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

flinder

flinder

O beth i beth daeth JR i eistedd i'r gadair freichiau, roedd pob gewyn yn ei gorff yn frau gan flinder.

Roedd yn hanner awr wedi un, ond doedd dim argoel o flinder yn agos ati.

Dyna paham mai creadigaeth pechod a man geni heresi ydi pob tre.' Ni allai Ieuan Ddu lai na dyfalu be oedd gan hwn i'w wneud â llosgi eglwys Dolbenmaen, ond roedd ei lygaid yn goch gan flinder a'i goesau'n gwanio oddi tano.

Wrth gwrs, achosodd hyn flinder a phenbleth i'r Pwyllgor Addysg, ac 'r oedd yn amlwg ei fod yn of ni i'r un math o frwydr ddechrau eto.

Bob dydd, fe welais i bobl yn marw o newyn ac o flinder oherwydd eu gorweithio.

Yna, dringo o ddifrif dros glogwyni o gregin llosg a'r llwybr yn arwain weithiau dros wyneb y graig ei hun nes gwingo o'r coesau gan flinder.

Rwyt yn cerdded yn dy flaen am rai milltiroedd gyda'th flinder yn cynyddu bob cam.

Mae hyn yn peri peth syndod, oherwydd gallasai Parry-Williams fod wedi dod o hyd i lawer o syniadau yng ngwaith yr hen feirdd a oedd yn gyson â'i syniadau ef ei hunan - yr amheuaeth ynglŷn â materion crefyddol neu athronyddol, y weledigaeth lem o flinder y cyflwr dynol, a'r cariad tawer at ddyn a natur heb wneud delfryd rhamantus o'r naill na'r llall.