Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

flodau

flodau

Yr ochr arall i'r lon i giat y Pandy mae fferm Glanrafon, ac ychydig i fyny oedd y Bull Inn, a gedwid gan John Thomas, a pherthynai y dafarn yr amser honno i Mr Lambert, gwr bonheddig oedd yn byw yn Tanygraig, Traeth Coch, ac mae gennyf gof amdano yn dod i'w oed yn un ar hugain, yn cael ei dynnu mewn cerbyd gan ddynion ifanc, ac rwy'n cofio bod pont o flodau ger y Pantom Arms.

Fe'i defnyddid gan wrachod yn eu swynion ac felly os darganfyddid un mewn tusw o flodau Calan Mai fe'i teflid ymaith ar unwaith.Cyfeiria'r enw arall - Mantell y forwyn - at siap y blodau a'r hen arferiad o daenu mentyll ar lwyni i sychu yn y gwanwyn cyn eu cadw tan y gaeaf.

Pan es i lawr yr ardd ddoe mi welais fod pethau'n dechrau rhyw ymsymud o'u trwmgwsg fel y goeden Forsythia a oedd yn gawod o flodau melyn a'r rheini yn disgleirio yn haul oer y prynhawn.

Aeth Mrs Williams allan i ddweud yr hanes wrth Harry Allen yn ei siop flodau yr ochr arall i'r stryd.

ymweliad a'r siop drin gwallt, tocyn record neu dusw o flodau.

Mae yno flodau a choed a ffrwythau a phorfa las - a'r cyfan yn ynys werdd yng nghanol diffeithwch llwyr ar bob llaw.

'Roedd y set mewn darnau - pot o flodau melyn; desg ysgol a chadair; mainc, overalls a manion eraill; côt-ddaliwr efo gwisgoedd; a basgiad fawr a dwy gadair.

Ni ellid gweld yr awyr gan flodau'r drain.

Fel anrheg i Mona am ei thrafferth, rhydd Tref flodau a bwcedaid o fadarch i'w tyfu gartref iddi.

Gosgeiddrwydd a threfniant ysblennydd ein cerddorion ym Meillionen, lliw ac ysgafnder Dawns Flodau a grym dynion Dawns y Glocsen.

Mi aethon nhw a phob peth oddi yno yn flodau ac yn llwyni - a hyd yn oed y pwll pysgod a'i drigolion.

Cyflwynwyd trefniant o flodau a luniwyd gan Mr H M Jones Hen Golwyn i Mrs Jones yn ystod y cyfarfod gan Bethan Lewis.

Yr oedd iddo feranda wedi ei chau a gwydrau, ac o'r tu allan iddi yr oedd gwely o flodau o bob lliw.

Fe gyflwynon ni'r dawnsfeydd canlynol; Meillionen, Dawns Flodau Nantgarw a Dawns y Glocsen.

Diflannodd y perthi o dan orchudd o flodau gwyn, agorodd y blodau eu petalau, ac yn y bore bach canai cor yr adar gyda arddeliad.

Dyna ergyd y cyfeiriadau a delweddau o faes y canu serch, megis y cyfarchiad i Ddwynwen (nawddsantes y cariadon), y 'cae Esyllt' (torch flodau'n arwydd o serch), a galw Siôn 'fy nghusan' a 'fy serch'.

Dewisodd Mrs Wendy Francis flodau ffres ar gyfer ei harddangosiadau.

Gwisgai'r briodferch wisg laes wedi ei hardduno a les a pherlau, roedd ei phenwisg o flodau lliw gwyn ac eirin gwlannog, ac roedd yn cario torch o flodau amrywiol ac eirin gwlanog.

Welwch chi fawr o flodau yma yn ystod y gaeaf ond mae'n debyg mai dyma'r tymor gorau i weld rhai o adar y mor a'r glannau.

Synnwyd staff yr Antur gan eu gallu i greu basgedi bendigedig o bob siâp a maint yn llawn o flodau sychion, a hynny mewn lliwiau sy'n asio'n berffaith.

'Y blodau!' gwaeddodd Bigw, ac edrychais i fyny a'i gweld yn bwrw blodau, cafod fawr o flodau amryliw yn ein tagu gyda'u perarogl.

Wrth syllu ar yr holl fLodau sy wedi cael eu trefnu mor ofalus mewn Cloc Blodau fe gewch eich synnu gan yr holl ofal a gweithgarwch sy y tu ôl i'r cyfan.

Blodeua'r tegeirian prinaf yn nechrau mis Gorffennaf sef y tegeirian llydanwyrdd Platanthera chlorantha, â'i flodau gwyrdd a gwyn yn rhoi gwawr lliw hufen i'r caeau.

Y mae rhif fawr o flodau yn cynrychioli blwyddyn dda am hadau neu am sefydlu planhigion ifanc.

Heblaw'r materion delfrydyddol, yr oedd Anti yn hoff iawn o flodau a hefyd yn gwc dda.

Rhinwedd y tyddynnwr anhysbys o safbwynt llysieuwr yw na wellodd y tir ac oherwydd hyn mae'r caeau'n frith o flodau gwylltion yn y gwanwyn a'r haf; gwyn y llygad eglur, melyn y gribell felen, coch ysgafn y bengaled a choch tywyll y teim ynghyd â nifer o degeiriannau fel y tegeirian brych Dactylorhiza maculata y tegeirian brych cyffredin D.

Fe ddowch at llwybr canol yn awr a digonedd o flodau i'w gweld yn yr haf cyn cyrraedd yn ol i'r traeth.