Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

foddhaol

foddhaol

Yr oedd y sefyllfa ariannol yn foddhaol iawn felly ac fe geir mantolen am y flwyddyn ym mhwyllgor mis Medi.

Byddent yn cael eu cynllunio nid i ddangos lefel o allu (er y gallent wneud hynny'n ddamweiniol) ond i ddisgrifio cyfres o dasgau a gyflawnwyd yn foddhaol.

Dim manylion ynglŷn â'r mater ond mae cael gwybod yn foddhaol - briwsionyn ar bwnc sydd wedi creu distawrwydd rhyngom.

Fodd bynnag , doedd dim un o'r damcaniaethau yn foddhaol ac, yn raddol, yn ystod y pumdegau a'r chwedegau, daeth manylion pellach am y ffurfiad.

Yn ol adroddiad diweddaaf yr Heddlu, y mae'r sefyllfa parcio wrth y Feddygfa yn weddol foddhaol ond byddant yn dal i arolygu'r safle.

Nid oedd hyn yn foddhaol iawn; ac felly, dechreuodd Waldo gynnig am swyddi eraill; ac fe gafodd un ym Motwnnog.

Teimlai aelodau'r Pwyllgor nad oedd y rhesymau yn foddhaol a chynigiwyd ein bod yn anfon eto at Fanc y TSB yng Nghaernarfon yn cynnig gwasanaeth cyfieithu iddynt.

Felly rwy'n dal i gredu y medr y cadeirydd Cymraeg - onid e, ni fedrai gyflawni ei swydd mor foddhaol ag y gwna.

Mae angen pwysleisio'r ffaith y gallwn osgoi Hypothermia drwy gadw gwres mewnol y corff yn foddhaol.

Mae dau gennym ar hyn o bryd a dim ond un ohonynt sy'n gweithio yn foddhaol.

A oes gan y disgyblion agwedd bositif tuag at waith; a yw eu presenoldeb yn foddhaol; ydyn nhw'n cadw at y dasg; a yw eu gallu i gadw at y dasg yn gwella; a ydynt yn cymryd rhan lawn yn y wers?

A yw disgyblion yn arddangos lefel foddhaol o allu fel dysgwyr?