Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fodloni

fodloni

Cadarnhawyd fy mhryderon ar ôl i ni fodloni'r swyddogion diogelwch â'u cyfarpar electroneg.

Wel, tebyg fy mod yn geidwadol, ond rhywsut ni fedraf yn fy myw fodloni ar y detholion 'ma; y mae'n rhaid i mi gael y Llyfr i gyd, yn Lefiticus ac yn Gronicl ac yn bopeth.

Ond y mae'r Gwaredwr wedi cyflawni holl ofynion cyfiawnder Duw - Ef yw'r annwyl Fab yn yr Hwn y mae'r Tad wedi ei fodloni.

Efallai y byddwch yn teimlo, fodd bynnag, na all y sefydliad croesawu fodloni eich nodau, ac mewn achos o'r fath bydd y trefnydd yn trafod trefniadau eraill gyda chi.

Bu raid iddo fodloni ar ennill pencampwriaeth y veterans - flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Yn wir, mae'r neges yn glir ar ddiwedd pob stori fwy neu lai, gan fodloni'r darllenydd am ei fod yn derbyn atebion ac nad yw'n cael ei adael yn rhwystredig.

Diolch i rai aelodau am adael imi wybod am eu gweithgareddau, rhaid ichwi fodloni ar fy ngwybodaeth i fy hun am y lleill.

Defnyddia arddull fywiog a deialog fyrlymus i adrodd yr hanes gan fodloni ar awgrym gynnil yn unig ar adegau.

Ceisiodd Syr John ddarbwyllo ei fab hynaf y dylai weithio'n fwy dyfal gyda'i astudiaethau yn Ysbyty Lincoln oherwydd, oni wnâi ei hun yn addas ar gyfer bywyd Llundain, byddai'n rhaid iddo fodloni ar fywyd y wlad.

mae'r Cyngor wedii fodloni bod y BBC yn gyffredinol wedi ymateb yn dda wrth ddarparu ystod o raglenni a gwasanaethau syn adlewyrchu effaith datganoli, ac syn cwmpasu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Roedd pennaeth y meindars yn gwrthod gadael i ni ffilmio unrhyw beth y tu allan i'r gwesty, a bu'n rhaid i ni fodloni ar ambell lun o harddwch y brifddinas drwy ffenestr yr ystafell fwyta ar y llawr uchaf.

Erbyn ei fodloni mae'n hanner nos a Chôr Esquel wedi penderfynu mai ei hel hi'n syth am adref fyddai'r cynllun gorau.

Yn sgil y system bresennol, mae'r drefn o fonitro cynlluniau iaith yn aneffeithiol ac yn anymarferol i'w chyflawni, a chanlyniad hyn oll yw fod rhaid cwyno yn barhaus neu fodloni ar wasanaeth anghyflawn ac annigonol yn aml.

Mi godais yn fore, Mi redais yn ffyrnig I dy Mr Jones I mofyn calennig, Rown wedi bwriadu Cael swllt neu chwe cheiniog, Roedd rhaid im fodloni Ar ddime neu geiniog.

Cael fy siomi wnes i yn yr epilog serch hynny, roeddwn wedi disgwyl mwy o ddatblygiad, a bu'n rhaid i ni fodloni ar gael Jo yn rhoi cefndir y digwyddiadau i ni.

Bydd yn rhaid i Baulch fodloni ar le mewn tîm cyfnewid cryf lle bydd ei brofiad yn allweddol.

Bu'n rhaid i Modryb fodloni ar hynny a dyma'r ddwy'n mynd drwodd i'r llofft.

Nid un i fodloni ar fflach y munud mohoni ond perffeithydd hunan-feirniadol a disgybledig.

Mae'r Cyngor wedi'i fodloni bod y BBC yn gyffredinol wedi ymateb yn dda wrth ddarparu ystod o raglenni a gwasanaethau sy'n adlewyrchu effaith datganoli, ac sy'n cwmpasu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y mae gwylio ffilmiau yn gyffur ac yn chwant nad oes modd ei fodloni - byth.

fodloni ar gymryd ei le ymhlith y 'gwerinwyr da defnyddiol' .

Roedd yn well gan y mwyafrif ohonom ni fodloni ar sylweddoli fod pennaeth y Politburo hyd yn oed yn berchen ar dipyn o hiwmor!