Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fodrwy

fodrwy

"Os y dyn sy'n gorffen y berthynas, byddai'n rhwbio halen yn y briw i ofyn am y fodrwy yn ôl," meddir.

Ond problem unrhyw ddiwylliant lleiafrifol yw ei bod yn straen ar adnoddau dynol ac ariannol gorfod darparu'r helaethrwydd defnyddiau sy'n angenrheidiol i blesio chwaeth amrywiol y gynulleidfa, ac na ellir chwaith fforddio troi unrhyw ffurf lenyddol i gyfeiriadau rhy esoterig ddeallusol ar draul ennyn diddordeb y mwyafrif (sydd ynddo'i hun yn lleiafrif!) Felly rhaid o hyd ennyn diddordeb yn y gair Cymraeg printiedig trwy gyfrwng pethau fel Cyfres y Fodrwy neu'r papurau bro, er bod y wasg argraffu'n anleu fwyfwy at bobl sy'n meddwl yn ystyriol erbyn hyn.

y dyn wrth y llyw - MAIR DAFYDD (CYFRES Y FODRWY) Wedyn, pan oedden nhw'n eistedd ar siglen fawr yn yfed diod, oedd yn fendigedig o oer, meddai Tom,"Fe fu+m i'n ystyried.

Tynnodd Jabas lun arall cyn clymu'r cwch wrth hen fodrwy haearn rydlyd.

Roedd y fodrwy yn ei glust yn edrach yn tyff!

Os cefaist fodrwy gan Rheinallt, pennaeth Maenllwyd, efallai y bydd dangos hon yn ddigon o brawf i Afaon.

Os mai'r ferch sy'n torri'r ddyweddïad mae'n arferol iddi ddychwelyd y fodrwy er nad oes raid iddi.

Fe ddaw ato'i hun a dweud wrthyt mai dau o Farchogion y Goron Dân a ymosododd arno a dwyn ei arian, ond methiant fu eu hymgais i gipio'r Fodrwy a gariai ar gadwyn arian o gwmpas ei wddf.

Dangosa'r fodrwy hon iddo, ac fe fydd yn siŵr o'th gynorthwyo." Mae'n estyn modrwy aur i ti, yna gan estyn ei law i ffarwelio, mae'n dweud, "Gwell i mi ddychwelyd i Godre nawr i roi help llaw i Cedig ddod o hyd i Cadlais.