Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

foi

foi

Sylwodd Anna fod rhyw foi mewn côt ddyffl lwyd ar fwrdd Playmate.

A deigryn bach yn llygaid sawl ur wrth weld yr hen foi yn diflannu i lawr Twnel Conwy am yr olaf dro...

Yn ystod y cyfnod hwnnw bu'n rhannu swyddfa â dyn arall am ddwy flynedd: "Ro'n i'n gwybod 'i fod o'n "uwch sosialydd'' o fath ond roedd o'n foi dymunol iawn ac yn ddiwylliedig tu hwnt.

Roedd e'n foi digon smart, yn barchus gan bawb yn yr ardal, yn feirniad da ar ddefaid a thipyn go lew gydag e yn y banc.

Fel y dywedodd (rywsut), eto yn Llangollen: petai gūr Glenys (yr hen foi cringoch-foel anghofiedig hwnnw) wedi mynd yn brif Weinidog, yna mi fyddai o wedi bod yn Gymro yn rheoli Lloegr (a fyddai hynny ddim yn iawn), ac felly mae hi'n iawn i Blw-byrd, fel Sais, reoli Cymru.

O'r gorau,' meddyliodd Glyn, mi gei di lonydd yr hen foi.' Eisteddodd yn ôl yn ei sedd i edrych ar y sêr drwy'r ffenestri yn nho ac yn nhrwyn yr awyren.

Dwi mor wahanol i Meic Pierce - mae'n anodd credu hyn dwi'n siwr - ond dwi'n foi tawel iawn sy'n cadw ei hun iddo'i hun.

Lan môr Nefyn?' 'Fuo raid i mi gerddad hannar milltir cyn y gwelis i dy o gwbl.' 'Ty pwy oedd o?' 'Rhyw foi dal cwningod.

Mae'r cwn poeth i gyd hefo chdi ar y llwyfan 'na.' Ar wahan i ryw betha bach fel 'na, roedd o'n hen foi iawn.

Er gwaethaf hyn i gyd, roedd Mengistu yn llwyddo i roi'r argraff i ymwelwyr tramor ei fod yn foi iawn.

Canolbwyntio ar y gêm yr oedd o, debyg, ac efallai ei fod o'n hen foi clên, ond sut y gall rhywun gefnogi dyn, er ei fod o'n cynrychioli Cymru, oedd â mwgwd lle dylai ei wyneb fod?

'Wel, rhen foi, os 'dach chi am ein cael ni'n rhydd o fan hyn, mi fydd yn rhaid i chi neud gwyrthia go iawn,' meddai Geraint heb fawr o obaith yn ei lais.

Yr "hen foi" ydy'r darlledwr Gwilym Owen, sydd wedi gwirioni ar y ffaith iddyn nhw ddefnyddio ei lais.

Gwelais rhyw foi ar gefn beic, gweithiwr ar fferm mae'n siwr, a chodais fy llaw arno, yntau'n gwneud yr un fath arnaf i.

Roedd rhaid i foi gael rhywun; fedrai neb loetran o gwmpas ar ei ben ei hunan; ond a bod yn onest doedd e erioed wedi meddwl rhyw lawer ohoni.

Cyfeirir ato fel "rhyw hen foi" oherwydd ei negyddiaeth tuag at y gerddoriaeth a'r sîn yng Nghymru "...a dwi'n dal i deimlo'r embaras efo'r Sîn Roc Gymraeg.

'Roedd yn benderfynol o setlo'r hen foi mawr unwaith ac am byth.

Y trac cynta ydy Rwtsh a Rhyw Hen Foi.

Ond rhyw hen foi o Leimiland oedd yn cadw honno, a wydda fo ddim hyd yn oed beth oedd pib yn Gymraeg.

Dywedodd wrthyf: 'Os clywi di'r gloch yn canu, aros ar unwaith, mi 'dwi am roi'r hen labwst hen foi na sy'n gwneud twrw i lawr heddiw.' 'Doedd dim troi arno.