Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

forgannwg

forgannwg

Sgoriodd Matthew Elliott 62 i Forgannwg - sgôr uchaf y batiad, ac yn ystod y prynhawn fe gafodd y batiwr agoriadol o Awstralia ei gap gan Matthew Maynard.

Roedd tair wiced yr un hefyd i Darren Thomas a Dean Cosker a roedd yna 14 o belennaun weddill wrth i Forgannwg ennill o ugain rhediad.

Nod uchelgeisiol yn sicr, ond nid un afrealistig o feddwl am Singapore, sydd bellach ymhell ar y blaen i Forgannwg Ganol ac sy'n prysur ddala lan â gweddill Cymru.

Yn e fatiad cynta i Forgannwg sgoriodd Jimmy Maher 34.

Tra adnabyddus yw'r hyn a ddywedir yn y Pedair Cainc am Wydion a Lleu yn mynd tua Chaer Aranrhod yn rhith beirdd o Forgannwg.

Bellach, trown at wahanol gyrchfannau'r Cywyddwyr - a'r Cwndidwyr - o fewn terfynau Sir Forgannwg, gan ddechrau gyda'r mynachlogydd a chartrefi rhai gwŷr eglwysig eraill.

Yn wir, ychydig iawn o son o gwbl a geir am Forgannwg yng ngwaith y Gogynfeirdd hyd at gwymp y Llyw Olaf, ac eithriad llwyr yw awdl foliant Prydydd y Moch i Wenllian ferch Hywel o Gaerllion tua diwedd y ddeuddegfed ganrif.

Yr oedd yn ddiweddglo rhyfeddol gyda hyn yn digwydd am yr eilwaith i Forgannwg y tymor hwn.

Yn y cyfnod bore, ymestynnai'r wlad a elwid yn Forgannwg o Abertawe i'r afon Wy, a chynhwysai Erging ac Ewias, sydd bellach yn rhan o sir Henffordd.

Fe fyddai'n ddigon hapus yn dod i Forgannwg, yn enwedig ar ôl chwarae gyda'i gapten Waqar Younis, fu'n chwarae i'r sir bedair blynedd yn ôl.

Bu Jimmy Maher yn ymarfer gyda'i glwb newydd ddoe, a mae'r capten, Steve James, yn hyderus bod gan Forgannwg y chwaraewyr i sicrhau llwyddiant y tymor hwn.

Dwi'n siwr y bydd e'n mwynhau'r swydd - mae hynny'n bwysig dros ben - a bydd e'n gwneud ei orau dros Forgannwg.

A hwythau wedi colli o ugain rhediad yn erbyn Indiar Gorllewin ddoe, bydd yn ddiwrnod mawr arall i Forgannwg yfory - rownd derfynol Cwpan Benson & Hedges yn erbyn Sir Gaerloyw.

Yr oedd i Forgannwg yr Oesoedd Canol bedwar cantref: Gorfynydd, Penychen, Breiniol a Gwynllŵg; ymestynnai felly o'r afon Dawy i Wysg.

Essex syn batio gyntaf yng Ngerddi Sophia ac er i Forgannwg gael cychwyn da gan gipio dwy wiced gynnar, y diweddaraf yw fod Essex yn 123 am dair.

Meddai ei deulu dir yn yr hen Forgannwg yn ogystal.

Dechreuodd pethau'n dda i Forgannwg yn eu gêm gynta yn Adran Gynta Pencampwriaeth y Siroedd.

Sgoriodd yr ymwelwyr 224 am 4 (45.0 pelawd). Sgoriodd Morgannwg 228 am 4 (42.0 pelawd). 4 pwynt felly i Forgannwg.

Cafwyd diweddglo hynod gyffrous ar faes Thomas Lord wrth i Forgannwg fethu sgorior un rhediad oedd ei hangen oddi ar y belen olaf i ennill ei gêm yn erbyn Middlesex.

Fe fowlion nhwr pelawdau yn araf, hefyd, felly dim ond 44 o belawdau oedd gan Forgannwg i fatio.

Un pwynt yn unig i Forgannwg ddoe.

Wedir siom yn Lords ddydd Sadwrn, pob clod i Forgannwg am ymladd yn ôl i ennill eu trydedd gêm yn y gystadleuaeth y tymor yma.

I'r hen Forgannwg y canai ef, wrth gwrs.

Daeth yr alwad yn sgîl ei gamp yn cipio wyth wiced i Forgannwg yn erbyn y tîm o'r Caribî yr wythnos ddiwethaf.

Mae 12 pelawd ar ôl gan Forgannwg.

Ond rwy wedi gweithon galed gyda Don Shepherd ar bechgyn i gyd syn whare i Forgannwg.

Dwin meddwl bod siawns dda gan Forgannwg yfory, meddai Alan.

Roedd cyffro mawr ar gae Sain Helen, Abertawe, neithiwr yn y Cynghrair Un-dydd Cenedlaethol wrth i Forgannwg a Sir Warwick orffen yn gwbl gyfartal.

Rwy i wedi whare am amser hir i Forgannwg a mae'n bwysig i fi bo fi'n trïo whare ar y lefel ucha.

Yr oedd hi'n ddiwrnod arbennig o dda i Forgannwg ac am wyth o'r gloch neithiwr doedd ond angen 57 o rediadau arnyn nhw i ennill gyda naw wiced yn weddill.

SIR FORGANNWG: Canu'r to olaf o'r Gogynfeirdd i bedwar o noddwyr y sur a drafodir i ddechrau.

Roedd yna obaith i Forgannwg ar ddechrau batiad Derby.