Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fraw

fraw

Cafodd y fath fraw fel i'w dannedd gosod ddisgyn ar y llawr!

Er dirfawr fraw i chi maen nhw'n lladd y morloi bach trwy eu bwrw nhw â phastynau, wedyn maen nhw'n blingo eu cotiau prydferth i ffwrdd.

Cafodd Douglas fraw, a rhedodd at y capten.

Cafodd Tim Henman fraw pan gollodd y set gynta cyn mynd rhagddo i guro Paradorm Srichaphan ac i ail rownd Wimbledon.

Daeth plismon mewn i'r bws a dod yn fygythiol ata i - fe gês i dipyn o fraw ond wedi iddo weld fy mhasport i roedd e'n llawer mwy cyfeillgar.

Roedd Joni wedi cael cymaint o fraw fel na allai symud na bys na bawd.

Pan aeth i dacluso'i ystafell fore drannoeth ar ôl ei noson gyntaf cafodd fraw o weld bod y llieiniau a roesai iddo yn farciau duon i gyd, fel pe bai rhywun wedi eu llusgo trwy huddygl.

Er i'r enaid yn ei fraw ddweud, "Good Lord, where am I?...

o diar.' Er dirfawr fraw i'r bobl yn y cwch stopiodd peiriant yr hofrennydd yn sydyn.

Fe ges i fraw pan welais eich gwely chi'n wag..." Hyd hynny, roedd hi wedi meddwl mai ei gweld hi ar y traeth a wnaeth, ar ôl mynd i'r feranda o'r ystafell fyw.

Cafodd Evan fwy o fraw o lawer na'r defaid a gwaeddodd dros y lle, 'Howld on, bois bach!

Cefais gryn fraw o gofio'r wefr a'r rhuthr sydyn o adrenalin a brofais wrth brynu chwe phecyn o gardiau 'Dolig ym mis Awst.