Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

frest

frest

Ond y rhan amlaf, storiau o'r frest oedd ganddi.

Wedi plwc o gornio ar frest, dyma Doctor Jones yn cyhoeddi'i ddyfarniad, yn ei lais arferol y tro hwn: 'Ma' gynnoch chi annwyd trwm, Robin.

Roedd 'i ysgwydde'n gwingo a gwayw ffiaidd dan asgwrn 'i frest.

Neithiwr daeth i mewn i'm hystafell yn dwyn fy swper ar hambwrdd, ac meddai, gyda rhyw ffug sancteiddrwydd, "Ydi dy frest ti'n fwy rhydd, Hannah?

Cliriodd PC Llong ei lwnc a chwyddo'i frest i'w llawn maint.

Doedd dim mwy yn ei ben, doedd e'n dda i ddim mewn athletau, a doedd dim blew ar ei frest.

Yn y tyllau hyn bydd nyth diddos o laswellt yn gymysg â blew'r fam, a bydd hithau yn mynd yno bob nos i roi llaeth y frest i'r cywion ac wrth ymadael yn gofalu cau ceg y twll gyda phridd fel nad yw'n hawdd canfod y fynedfa.

Roedd ei frest binc bron a'n dallu, a'i gorun du a rhyw sglein arbennig arno.

Yr oedd yn rhaid siarad o'r frest.

Rhoddodd araith fer o'r frest ac wedyn i ffwrdd â ni am Gyffordd Llandudno.

Yn y trên, eisteddai Wiliam a'i law dan ei ben, a'i brudd- der yn lwmp yn ei frest.

Wedyn sefyll o flaen tân agored (oedd bron a fy nhoddi i!), a rhoi araith o'r frest am hanner awr, ac ateb cwestiynau hanner awr arall.

Dyna pryd y bu iddo wrthryfela - hynny a'r newydd fod ei fam yn diodde o ganser y frest.

Trawodd yr hen Glifton o ar ei frest, ac fe syrthiodd Joni i lawr.

Wedyn dyma fo'n dechra siarad hefo rhywun yn y weiyrles honno oedd ganddo fo ar ei frest.

Hynny yw, os buoch yn ddigon darbodus i rewi darn o'r frest cyn i'r carcas fynd i ddrewi.

Byddwn yn treulio llawer o amser yn nhy fy nain.Dywedodd hi rywbeth syfrdanol wrthyf flynyddoedd ynghynt wrth fy nghymell i fwyta 'Bwyta di ddigon y ngwas i' meddai 'i ti gael cefn cry; fydd dy dad ddim yn fyw yn hir iawn eto, ac mi fydd yn rhaid iti helpu dy fam' Cawsai fy Nhad lwch ar ei frest ac 'roedd yn ddifrifol o fyglyd.