Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

freuddwyd

freuddwyd

"Ydych chi'n cofio'n union pa noson yng Ngorffennaf y cawsoch chi'r freuddwyd?" Daeth ei wraig i'r adwy.

Er ei fod wedi gwireddu ei freuddwyd o fod yn arlywydd, roedd yn ymwybodol o fygythiadau o sawl cyfeiriad.

yn naturiol ddigon, yr oedd david hughes yn ymddiddori yn y dechnoleg newydd, a'i freuddwyd oedd dyfeisio telegraff a fyddai'n argraffu negeseuon yn uniongyrchol ar ffurf llythrennau.

(Ac oddi ar imi ddychwelyd i Gymru, mae'r freuddwyd honno am Macdonalds Moscow wedi ei gwireddu, wrth gwrs.) Cyn imi Fynd i Foscow feddyliais i erioed y medrwn i newynu a sychedu am gynnyrch bas y gymdeithas gyfalafol.

O'r cychwyn bu'n freuddwyd ganddo i sefydlu cartref lloches i droseddwyr.

O ia, y freuddwyd .

Daeth ei freuddwyd yn ôl ato - yr hen ben nadroedd 'na.

Syndod i BW oedd sylweddoli faint o griw oedd angen ar gyfer y "Royal Charter" i wireddu ei freuddwyd o lwyfanu'r ddrama.

Rhaid i chi adrodd y freuddwyd wrtha i y funud yma.

Ni theimlodd fyth mor gas tuag at y Doctor ar ôl y freuddwyd ryfedd honno.

Breuddwyd y ddiweddar Shân Emlyn, cyn gadeirydd Cymdeithas Cymru Ariannin, oedd ffilmio'r Misa Criolla a Mary Simmonds a Ceri Sherlock o gwmni teledu Teliesyn sy'n llafurio ers dyddiau yng ngwres Rhagfyr i droi'r freuddwyd yn rhaglen deledu.

Mae yna atgof am hen freuddwyd yn ei lethu.

"Beth am y freuddwyd?" "Be'?

Fe gafodd ei freuddwyd ddyrys neithiwr, a bu ar ddihun yn hir yn gofidio am Alan a Shirley a Beti ac, yn y diwedd, am Marged.

Am bwy oedd y freuddwyd 'na i ddechre - y fenyw 'na?

Yn ei freuddwyd fe'i teimlodd ei hun yn esgyn yn gyflym, a'i fam wrth ei ochr, i fyny ac i fyny ac i fyny.

'Roedd gan Dic freuddwyd o ailgychwyn busnes yng Nghwmderi a pherswadiodd Denzil i roi arian yn y busnes.

Dyna ddiwedd ar y freuddwyd i mi!

Dyna pryd y cefais i'r freuddwyd ddychrynllyd .

Breuddwyd un dyn oedd Antur Waunfawr - trodd yn freuddwyd i bentref cyfan.

Maen nhw wedi dwyn castall C'narfon, Ffredi!' Roedd Ffredi, ar y llaw arall, yn teimlo'i fod wedi dychwelyd i'w freuddwyd unwaith eto ac, ymhen ychydig, byddai yn ei gael ei hun yng nghynhesrwydd croesawus y neuadd ac yn gweld Nansi.

Ei freuddwyd ef oedd cymdeithas o "gyfalafwyr bychain", lle byddai pawb yn gweithio er lles y gymdeithas a'i les ei hun yr un pryd.

Bob wythnos pan ychwanegai'r ugain ceiniog a gâi yn bres poced at y swm oedd yno eisoes, teimlai fod ei freuddwyd ychydig bach yn nes at gael ei wireddu.

Dangosodd y llwyddiant ym maes rhaglenni dogfen ffeithiol y cysylltiad rhwng rhaglenni rhwydwaith a'r rhai a gomisiynwyd yng Nghymru i Gymru; rhaglenni megis The Man Who Jumped to Earth - stori anhygoel Eric Jones o Dremadog ac yntau'n 61 mlwydd oed a chanddo'r freuddwyd o neidio oddi ar Raeadrau Angel yn Venezuela sy'n 3,212tr o uchder.

Er syndod iddo, adnabu Ffredi borth y castell fel yr un a welodd yn ei freuddwyd.

Ar ôl y methiant hwn bu Owain yn gweithio dros Frenin Ffrainc ond anghofiodd ef fyth mo'i freuddwyd o fod yn Dywysog Cymru.

Ond mae'r freuddwyd yn troin sur, a bywyd Faust yn suddon ddyfnach i ormodedd ac oferedd.