Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

frig

frig

Taith i Chesterfield, y tîm ar frig y drydedd adran sy'n wynebu Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yfory.

Mae Penybont yn dal ar frig y Cynghrair - wedi colli dim ond tair gêm hyd yn hyn.

Curodd Gweriniaeth Iwerddon Estonia oddi cartre 2 - 0 sy'n golygu eu bod nhw ar frig Grwp 2.

Casnewydd enillodd y gêm fawr ar frig Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban neithiwr.

Pan enillwyd y gêm honno o gôl i ddim a Chymru wedi sicrhau chwe phwynt allan o chwech, ac ar frig y grwp, roedd na freuddwydio go iawn wedyn.

Ar hyn o bryd mae'r Barri, sydd ar frig y tabl, dri phwynt o flaen Cwmbran.

Mae Caerdydd yn sicrach fyth o ddyrchafiad i Ail Adran y Cynghrair Nationwide ar ôl i banel disgyblu Cymdeithas Pêl-droed Lloegr argymell y dylai Chesterfield - sydd ar frig y tabl - golli naw pwynt.

Y canlyniad oedd fod cystadleuwyr sydd ar frig eu camp yn cael canolbwyntio ar ymarfer ac ennill.

Mae talent hefyd ar frig yr agenda.

Mae'r Gwyddelod yn parhau ar frig y grwp.

Parhau mae wyth pwynt o fantais Manchester United ar frig yr Uwch Adran ar ôl i Arsenal, sy'n ail, golli 1 - 0 yn Leeds.

Roedd pynciau llosg hefyd ar frig yr agenda yn y gyfres Rural Revolution. Edrychodd Sarah Dickins, cyflwynwraig Working Lunch a Business Breakfast y BBC ar gyflwr amaethyddiaeth yng Nghymru heddiw.

Os gwnaiff Y Barri guro TNS ar Barc Jenner bydd tîm Peter Nicholas yn codi i frig Grwp C gyda thri phwynt yn fwy na'r tîm o Lansantffraid ac Abertawe.

Ac mae Bryn Terfel yn gobeithio y bydd ei record sengl gyntaf, gafodd ei rhyddhau gan Deutsche Grammophongan, ar frig y siartiau pop dros y Nadolig.

Nos Lun diwethaf, Awst 28, cyhoeddwyd mai Ysbryd y Nos gan Edward H. Dafis oedd y gân ar frig siart Mawredd Mawr o 100 uchar Cymry eleni.

Roedd gwawn lwyd yn araf gripian trwy frig y nos a chyn bo hir byddai wedi llusgo'r du i'w ganlyn.

Bydd clwb Chesterfield, sydd ar frig y Drydedd Adran, yn clywed heddiw beth fydd eu tynged yn dilyn ensyniadau yn ymwneud â thaliadau anghyfreithlon.

Mae gan United, sydd ar frig y cynghrair, bellach 16 o bwyntiau yn fwy nag Arsenal, sy'n ail.

Ond y pwyntiau pwysicaf oedd y tri phwynt am fuddugoliaeth sy'n cynnal sialens Abertawe ar frig y cynghrair.

Chesterfield oedd ar Barc Ninian ddoe - y tîm sy ar frig y drydedd adran, ar hyn o bryd o leia - a roedd hi'n gêm i'w chofio.

Mae Arsenal, felly, bum pwynt tu ôl i Manchester United sydd ar frig yr Uwch Gynghrair.

Roedd pynciau llosg hefyd ar frig yr agenda yn y gyfres Rural Revolution.

Mae Manchester United a Leeds ar frig eu grwpiau yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Bwriad y Clwb yw hybu cydweithrediad ymhlith Cymry Cymraeg sy'n sgrifennu neu'n darlledu am chwaraeon; helpu i gyhoeddi llenyddiaeth am chwaraeon yn yr iaith Gymraeg ac anrhydeddu Cymry Cymraeg sydd ar frig eu camp.

Mae Mark Williams wedi sicrhau'i le ar frig rhestr detholion snwcer y byd am dymor arall.

Gwlad Pwyl sy'n aros ar frig y grwp gyda saith pwynt.

Cymerir y rhai sydd ar frig y rhestr yma, a'u hatgenhedlu'n rhywiol gyda'i gilydd.

Bydd Chesterfield, sydd ar frig y drydedd adran ar hyn o bryd, yn apelio yn erbyn y penderfyniad i dynnu naw pwynt oddi arnyn nhw, oherwydd anghysonderau ariannol o fewn y clwb.

Canu wnaf a bod yn llawen, Fel y gog ar frig y gangen; A pha beth bynnag ddaw i'm blino, Canu wnaf, a gadael iddo.

Mae Abertawe yn aros ar frig eu grwp nhw.

Y gaseg ddrycin sydd ar frig y pentwr, ac ar ei hôl, yn eu tro mae'r socan eira, y fwyalchen, y fronfraith a'r goch-dan-aden.

Cafodd Penybont, sydd yn gyfartal gyda Chasnewydd a Chaerdydd ar frig y Cynghrair, fuddugoliaeth hawdd dros Cross Keys ar Gae'r Bragdy.

Cyn pen yr awr ymddangosodd modur ar frig y banc i'r gogledd.

Ymhlith y gemau eraill bydd Fulham, sy ar frig yr Adran Gyntaf, garte yn erbyn Manchester United sy ar frig yr Uwch Adran.