Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fron

fron

Ni allwn ond cyffesu ein pechodau ger dy fron a deisyf dy faddeuant.

Nid aeth i'r eglwys namyn dwywaith, sef ar fron ei fam, ac, ymhen ugain mlynedd, wrth ystlys un o'i gariadon.

Yr oedd wedi gosod y safon iddo ef ei hun mor uchel fel yr oedd ei ddiffygion yn wastadol ger ei fron; ond edrychai ar eraill, nad oeddynt, yn ôl fy meddwl i, yn haeddu eu cymharu ag ef, gydag eiddigedd.

Ni ddaw dygasedd brad na ffalsedd bri I frathu'r fron.....

Mewn buggy neu gadair olwyn fechan (push-chair) y caria mamau eu plant heddiw, neu mewn cwd ar y cefn neu wrth y fron.

Gyda'r ad- drefnu mae Prion a'r Glyn yn rhan o ofalaeth Y Fron a'r Brwcws.

Tad yn edrych Ar ei faban tlws, di-nam - Arno'n gwenu, yna'n trengi Pan ar fron ei dyner fam!

O wisgo'r dail ar y fron wrth gysgu gallai rhywun gael breuddwydion oedd yn proffwydo'r dyfodol.

Erica Rowe yn rhedeg yn fron-noeth yn Twickenham.

JT Roberts, BA, a oedd yn Weinidog ar y pryd ar Eglwysi Tan-y-fron a Phen-y-cefn, yn Henaduriaeth Dyffryn Clwyd.

Dafydd Meurig, Fron Ogwen, Tregarth, am osod peiriannau i drosglwyddo'r sain o'r capel i'r festri.

Tyd, Ifan, cyfyd ar fy nghefn i, awn ni am dro dros y fron fry a draw am fynwes y dwyrain, mi roith hynny gyfle i Mrs bach hwylio sgram o de inni.

Cerddai yn gyson, haf a gaeaf, o Fron-y- graig i Gefn Brith i gadw Seiat.

Darllenwyd ceisiadau pedwar cylch meithrin sef Hirael, Y Fron, Ti a Fi Salem, Caernarfon a'r Groeslon.

"Felly roeddwn i'n tybio." Cyn iddi fedru'i osgoi, tynnodd hi i'w freichiau a'i gwasgu ate i fron.

Archebodd ddwy dorth ar ffurf ysgub gan y pobydd a thwrci o ffarm y Fron.

Doeddwn i ddim yn bwriadu sôn o gwbwl am ddigwyddiad pwysicar wythnos - y darganfyddiad syfrdanol fod gan Judy Finnigan ddwy fron.

Plygwn ger dy fron, y Creawdwr hollalluog, gan ryfeddu at dy nerth a'th ddoethineb.

Ond er bod ffigyrau diweddar yn dangos fod lefelau cancr y fron, y stu~nog a'r groth yn uwch na'r cyfartaledd Prydeinig mewn rhannau o Wynedd, doedd y tri math yma ddim yn rhan o'r arolwg.

Plygwn ger dy fron i gydnabod ein bod ninnau o rifedi dy greaduriaid.

Ni fedraf eu henwi i gyd, ond cofiaf am rai ohonynt: Barbara Llwyd, Myfanwy Morgan, Mrs Thomas y Fron Goch a'i theulu.

Llongyfarchiadau Aled Wyn - mae'n rhaid fod gwyddoniadur da yn Fron Olau!

Mae gŵr o Lanuwchllyn, a gollodd ei wraig drwy gancr y fron, yn argyhoeddedig fod agosrwydd gorsaf Trawsfynydd, yn ogystal a thrychineb Chernobyl wedi chwarae rhan.

Merch o sir Gar hefyd oedd ei fam-gu ar ochr ei dad - o Ffos-y-fron, Bwlchnewydd yn ymyl Caerfyrddin.

Davies, 4 Ponc y Fron, Llangefni, Sir Fôn, sy'n derbyn copi o Lyfr y Ganrif.

Y fron hon o hoed gordderch Y sydd yn unchwydd o serch; ...

'E gyfyd hen atgofion T amlhall dwfn friwiau'r fron