Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

frwdfrydedd

frwdfrydedd

Ychydig o frwdfrydedd er i'r beirniaid ganmol ymdrechion Nia Parry, Glannau Tegid a Derfel Roberts, Sarnau.

Ond prin y gellid disgwyl i Gymro ifanc tair ar hugain oed, ar dân o frwdfrydedd tros ei egwyddorion crefyddol, sylweddoli fod y rhod yn troi ac y byddai ei dynged ef ei hun yn dystiolaeth drist i effeithiolrwydd yr adwaith o dan John Whitgift.

Daeth yn amlwg mai digyfeiriad ac aneffeithiol oeddynt yn hel gwybodaeth am yr ail gategori tra ymgymerent â'r ymchwil gyntaf gyda holl frwdfrydedd witch-hunt.

Ni all y Blaid ddibynnu ar frwdfrydedd torfeydd canfaswyr if anc fel yn y chwedegau i ennill etholiadau'r nawdegau.

Mewn gair, yr oedd Dyneiddiaeth glasurol yn ogwydd crefyddol a enynnai frwdfrydedd optimistaidd.

Blêr a gobeithiol oedd hi wedyn ond mi ddangosodd Earnshaw frwdfrydedd, dyfalbarhad a dewrder i erlid pas obeithiol.

Oherwydd hynny i'r gwellt yr aeth ei frwdfrydedd rhyfelgar ar y pryd oherwydd pan deleffoniodd yr heddlu cafodd wybod fod gwlad Belg yn wir wedi cymwpo.

Ond nid yw'r ffaith i'r Lladin barhau yn lingua franca dysg, yng Nghymru megis mewn gwledydd eraill, yn newid dim ar frwdfrydedd sylfaenol, ac egniol, y dyneiddwyr dros yr iaith Gymraeg.

Hynny yw, y ddau beth a'i gyrrai oedd ei sêl Gristnogol a'i frwdfrydedd ysol dros y Gymraeg.

Price fod 'dysgu'r tlodion yn frwdfrydedd oes i Burgess', a daw hynny i'r amlwg yn Nhyddewi, fel yn Salisbury a Durham cyn hynny.

Ni allai Hannah rannu'i frwdfrydedd ynglŷn â'r ddelwedd newydd.