Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

frwdfrydig

frwdfrydig

Er hynny, gobeithiaf yn fawr na fydd hyn yn amharu'n ormodol ar ddyfodol y grwp, yn enwedig gan eu bod mor frwdfrydig a gweithgar.

Yr ydym yn gadael rhigolau plaid am ein bod o'r farn mai mater tyngedfennol o bwys mawr yw sicrhau hunan lywodraeth ar fyrder" Dyna osod y pwnc yn ei le, ynghanol cymeradwyaeth frwdfrydig.

Mae'r dorf yma yng Nghaerdydd yn frwdfrydig iawn, meddai Emyr ar y Post Cyntaf.

Dyna obaith y miliwn o Gubaniaid alltud yn Florida oedd yn paratoi'n frwdfrydig ar gyfer diwedd teyrnasiaeth Castro.

Parodd hyn lawer o syndod i'r meddyg ei hun gan nad oedd yn ymwybodol o'r ffaith iddo fod yn or-frwdfrydig o blaid, ac yn 'gwthio', tonsilectomiau.

Nid oedd aelodau'r rhanbarth yn frwdfrydig iawn yngl^yn a'r syniad a phenderfynwyd anfon yr ambarel o gwmpas y canghennau er mwyn gweld a fyddai aelodau unigol yn barod i brynu un.

Mae hi'r ochr arall i'r dre,' meddai Cathy yn frwdfrydig.

Hyn i raddauhelaeth oherwydd cefnogaeth frwdfrydig y papurau bro.