Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fuddsoddiad

fuddsoddiad

'Mae o'n dweud y bydd y milgi yn fuddsoddiad da, yn siwr o dalu amdano'i hun ar ei ganfed.'

Ni fedrai gweision cyflog heb gyfalaf, heb fuddsoddiad mewn cymdeithas, fod ag unrhyw deimlad o ymrwymiad, tra tueddai cystadleuaeth y farchnad rydd i ostwng nifer y cyfalafwyr i rif llai a llai o ŵyr gor-gyfoethog.

Er y gellid yn hawdd bod yn ddigalon ynglŷn â sefyllfa'r Gymraeg heddiw a'r treialon sydd yn wynebu plant ac oedolion ifainc, y mae un peth yn sicr, y mae unrhyw fuddsoddiad a wneid i'w hybu a'u cynnal yn y Gymru sydd ohoni yn un o'r buddsoddiadau pwysicaf a mwyaf gwerthfawr.

Wele ein mab darogan, ein thinctancfeseia sydd ar ddwyn mawr fuddsoddiad i'n region ni...

mae unrhyw arian y cynhyrchydd yn mynd ar fuddsoddiad o'r fath - mae'r cyfnod paratoi yn ddrud a'r ysgrifennu yn cymryd amser hir.

Ond, er gwaetha'r cynlluniau datblygu, mae'r bobl hyn yn colli'r frwydr yn erbyn dirywiad y tir; does yna ddim digon o fuddsoddiad tramor.