Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fuddugol

fuddugol

Rhydwen Willams a roddodd inni bortread o'r cymunedau glofaol yn ei bryddest fuddugol 'Ffynhonnau' yn Eisteddfod Abertawe ym 1964.

Cerdd vers libre cynganeddol oedd y gerdd fuddugol.

Nuno Gomes sgoriodd y gôl fuddugol yn yr ail hanner ac yr oedd amddiffyn Lloegr yn amlwg yn fregus iawn.

Fel yn 'Y Mynach', y gwrthdaro rhwng cnawd ac ysbryd yw thema'r awdl, ond, yn wahanol i awdl fuddugol 1926, y mae'r cnawd a'r enaid yn un erbyn y diwedd 'Y Sant', gan ddilyn athroniaeth Thomas Aquinas.

Franco yn fuddugol yn Rhyfel Cartref Sbaen.

Quins Caerfyrddin oedd yn fuddugol yn eu gêm yn erbyn Bonymaen yn Adran Gynta'r Cyghrair Cenedlaethol.

Cafwyd goliau di-ri, sgiliau i ryfeddu arnyn nhw a Ffrainc yn fuddugol yn y diwedd 2 - 1 yn erbyn yr Eidal ar Reol y Gôl Aur wedi amser ychwanegol.

Yna, yn yr amser ychwanegol, sgoriodd yr eilydd arall, David Trezeguet, y gôl fuddugol.

Cerdd vers libre cynganeddol oedd pryddest fuddugol 1950 hefyd, ac mae'n gerdd rymus iawn mewn mannau.

Cystadleuaeth hynod o wael oedd hon, dim ond saith yn cystadlu, a'r awdl fuddugol yn un o'r pethau erchyllaf a grewyd erioed.

'Roedd awdl arloesol Eifion Wyn yn llawer gwell awdl na'r awdl fuddugol.

Awdl delynegol, bert oedd yr awdl fuddugol, a bu'n awdl boblogaidd iawn am flynyddoedd lawer, yn enwedig un darn cywydd adnabyddus.

Tilsley â ni i gwm dychmygol yn ei awdl fuddugol, 'Cwm Carnedd' yn Eisteddfod Llangefni, 1957, ond cwm a oedd yn adrodd hanes pob cwm a chwalwyd o ganol y pumdegau ymlaen.

Daeth yr erthygl hon yn fuddugol ar gystadleuaeth 'Erthygl ar unrhyw agwedd ar fyd natur' yn Eisteddfor Bro Madog eleni.

Awdl delynegol, gynnil yw'r awdl fuddugol, a cheir ynddi stori serch ddwys.

'Y Lloer' oedd testun yr awdl fuddugol, awdl boblogaidd iawn ar un adeg.

Bydd yr enwau sydd yn fuddugol bob dydd yn cael eu casglu ynghyd, ac yna, ar ddiwedd yr wythnos, tynnir un enw allan, a bydd hwn ar ei ffordd i'r Caribbean mewn bach o amser.

Awdl anarbennig oedd yr awdl fuddugol.

Ni roddwyd llawer o ganmoliaeth i'r awdl fuddugol ychwaith.

Ysbrydolwyd y gerdd hon gan genedlaetholdeb hefyd, yn union fel yn achos awdl y Gadair, ond cenedlaethodeb y bêl yn hytrach na chenedlaetholdeb y bleidlais oedd thema'r bryddest fuddugol.

Yn sicr, nid oedd dim ym mhryddest fuddugol Glanffrwd ar 'Y Gymraeg' i beri i'r Times ofidio.

Awdl ragorol oedd yr awdl fuddugol, a cheir delweddu gwych a chynganeddu gloyw ynddi.

Y nofel hon fu'n fuddugol yng Nghystadleuaeth Nofel 2000 Gwasg Gomer.

Er bod teimladau dwys ac ingol y tu ôl i bryddest fuddugol L. Haydn Lewis, pryddest eiriog a chwithig ei chystrawen ydyw.

Wedi iddynt ddod yn fuddugol trwy Sir Gaernarfon, ennill cystadleuaeth Cymru yn Ninbych oedd y cam nesaf.

Nofel fuddugol Medal Lenyddiaeth Gwyl yr Urdd 2001.

Edrychodd Gerallt Lloyd Owen, yn ei awdl fuddugol, ' Cilmeri ', yn Eistedfod Abertawe, 1982, yn ôl dros saith canrif at ddiwrnod arall o anobaith i Gymru.

Awdl ddramatig ac epigramatig wych oedd awdl fuddugol 1902, ac 'roedd y gynghanedd gynnil a'r delweddu diriaethol yn wrthbwynt i awdlau clogyrnaidd a thraethodol y cyfnod.

Pan y'i gorfodwyd i gymryd rhan mewn ymladdfa annheg o unochrog rhoddodd gymorth ysbrydol i wr o'r enw Nestor ac oherwydd ei ffydd bu'n fuddugol er mor anghyfartal y gystadleuaeth yn eu herbyn.

Aeth Gwilym R. Tilsley â ni i gwm dychmygol yn ei awdl fuddugol, 'Cwm Carnedd' yn Eisteddfod Llangefni, 1957, ond cwm a oedd yn adrodd hanes pob cwm a chwalwyd o ganol y pumdegau ymlaen.

Ni cheir yr un fflach yn awdl fuddugol ddiflas Dyfed.

Pwnc y gerdd fuddugol yw tair o gorlannau crefyddol y byd, crefydd Islam, Cristnogaeth a chrefydd Bwda'r Tseineaid.