Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fuodd

fuodd

Pan fuodd y milgi farw, roedd gan...

Crafu fuodd hi i ennill o ddeuddeg pwynt i naw.

Fe fuodd na ddigwyddiad yn achos Joe mewn gêm rhwng Cymru a'r Alban yn Anfield yn 1978.

Yn absenoldeb technoleg bu'n rhaid defnyddio darnau o bapur er mwyn cofnodi yr hyn a ysgogodd pobl i ymwneud â'r Gymdeithas yn y lle cynta'. Bu'r grwp yma hefyd yn edrych yn ôl ar brotestiadau llwyddiannus ac aflwyddiannus - a chafwyd ychydig o chwerthin wrth glywed gan Siân Howys am y brotest waetha' a fuodd hi ynddi erioed - dim ond hi ag un dyn bach arall yr y stryd yn yr Wyddgrug.

Roedd hyn i gyd yn ddigon i godi'r gwrychyn i'r gorllewin o Bont Llwchwr, ac fe fuodd Carwyn James a Norman Gale wrthi'n cynllunio a pharatoi mor drylwyr ag a wnaethent cyn gêm Seland Newydd, 'nôl ym mis Hydref.

Fe fuodd y bore yn hynod llwyddiannus i Loegr gyda Pakistan erbyn yr egwyl gyntaf yn 71 am dair wiced.

Nid y fo fuodd wrthi neithiwr yn rheibio'r goedwig ac yn dwyn y dail.

Fuodd Anna fawr o dro yn tynnu sgwrs efo hi.

Maen amlwg ei fod wedi mwynhau holi rhai o gymeriadau canolog y sîn fel Rhys Mwyn a Iestyn George, a chynhyrchwyr ac aelodau o gwmnïau hyrwyddo - nifer o unigolion fuodd o gymorth wrth i Catatonia gael ei lansio ar lwyfannau neuaddau bach cefn gwlad Cymru ac yna i sylw rhyngwladol.