Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fuon

fuon

Yn Ciwba, fe fuon ni'n ffodus i gael Rafael, pennaeth gwarchodwyr Havana.

Fe ddaeth rhyw bobol o'r Eisteddfod a dweud wrtho, ‘mae gynnon ni newydd da i chi, mae eich brawd wedi ennill y Goron'. Roedd o wrth ei fodd, wrth gwrs, a mi fuon nhw'n trafod y peth am rhyw bum munud neu ddeg.

Ond er bod y briodas yr ochor arall i Fôr Iwerydd, doedd pobol Y Mwmbwls ddim am gael eu anghofio chwaith ac mi fuon nhw hefyd yn dathlu priodas un o'u merched enwaoca.

Mi fuon nhw'n rhedag ar ein hola ni'r genod wedyn, yn trio tynnu Mrs Robaits efo ni, edrach fasa hi'n mynd i ganol y dŵr.

Fe gafodd dau o 'mhlant malaria ac fe fuon nhw farw.

CODI CAERAU Mi fuon nhw'n helpu'r Romans i godi caerau ym mhob man hyd y wlad niwlog yma.

Mi fuon ni ar hyd lôn Bicall pnawn 'ma, a gweld bod 'na olwg go lew am gnau, a rhai wedi tyfu mor fawr nes basa rhywun yn meddwl yn siŵr eu bod nhw'n barod.

Fuon nhw ddim unwaith ar y blaen ac yr oedd y problemau amddiffynnol yn amlwg.

Fe fuon nhw'n chwilio am ddwy awr cyn dod o hyd iddi.

Mae dirprwy gadeirydd newydd y Bwrdd, Elan Closs Stephens, hefyd yn credu by bydd yn gyfle go iawn i ddangos na fuon nhw'n llaesu dwylo ers saith mis.

Does gan Fwrdd yr Iaith ddim stondin ar Faes yr Eisteddfod ac, ers misoedd, fe fuon nhw'n dawel iawn.

Fe fu rhyfeloedd yn allweddol o'r dechrau yn nhwf y wasg; fe fuon nhw'n fwy allweddol fyth yn hanes gohebu tramor.

Dyma fu'r hanes bob tro o'r blaen pan fuon nhw'n teithio'n ôl i Wynedd i dreulio'r Nadolig efo'r teulu.

O wrando ar y ddau drac cynta fe ddengys fod Topper chydig yn fwy mellow nag a fuon nhw syn rhoi swn newydd i'r grwp.

Priodi wnaethon nhw ac mi fuon nhw'n briod am ddeuddeng mlynedd.