Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fwriedir

fwriedir

Achos erbyn hyn mae'r hysbyseb yn cael yr effaith gwbl groes i'r hyn a fwriedir arnaf i - a miloedd o rai eraill, siwr o fod.

Un o'r peryglon pennaf a wynebai'r morwynion alltud oedd 'dyfod i gyffyrddiad a llyfrau o duedd lygredig a drygionus, a ffug-chwedlau, o'r rhai hyn, mae llenyddiaeth y Saeson yn llawn, yn fwyaf nodedig y rhan (sic) a fwriedir i'r merched." Sôn am nofelwyr Saesneg y mae 'G' yn yr erthygl ddifrifddwys hon.

Ni fwriedir i'r gwaith fod yn gyhoeddiad crefyddol na sectyddol mewn unrhyw ystyr.

Ni fwriedir codi ofn ar ddarpar ddysgwyr ond yn hytrach bod yn realistig ac osgoi siom a rhwystredigaeth sydd yn eu tro yn arwain at adael y dosbarth.GWEN TOMOS - Robert Rhys

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi anfon neges frys at Rosemary Butler AC (Ysgrifennydd Addysg y Cynulliad) yn gofyn iddi wario'r arian ychwanegol ar gyfer addysg mewn modd gwahanol yng Nghymru i'r hyn a fwriedir ar gyfer Loegr.