Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fyddaf

fyddaf

Na fyddaf.

Gwastraff amser ydi'u hanner nhw, ond mi fyddaf i'n ateb bob un, ond byth yn cytuno i fynd i unlle heb gael sgwrs ar y ffôn â'r dyn y pen arall yn gyntaf.

Felly, cyn wired â'm bod yn fyw, medd yr Arglwydd DDUW, am i ti halogi fy nghysegr gyda'th holl bethau atgas a ffiaidd, byddaf finnau yn eillio, ac ni fyddaf yn tosturio; ni fyddaf fi yn trugarhau.

Mae Chwefror 18, 1968, yn ddiwrnod na fyddaf yn ei anghofio byth - y diwrnod yr oeddwn yn gadael Cymru am Awstralia.

* Beth fyddaf yn ei wneud?

Ac mi fyddaf yn rhyfeddu at y goeden hon bob blwyddyn gan na wn am unrhyw goeden arall sydd yn blodeuo cyn deilio ū sef mynd yn hen cyn bod yn blentyn!Y Ferch Dawel - Manon Eames (tud.

Mi fyddaf i'n grwydryn fel meibion Gruffydd ap Rolant.

Mi fyddaf yn falch o gael cyflawni fy neges yn y ddinas fawr, brysur, ac ar fy ffordd adref, i'r pentref croesawus lle gallaf gerdded yn eithaf diogel uwch y creigiau, a gwrando ar y môr yn rhuo, ac, ar brynhawn sych, heulog, fy mhleser fydd cerdded ar lan Afon Ogwr a chael ailfywhad o gerdded ar draeth Bae y Gorffwysfa ym Mhorthcawl.

Ac wrth fynd heibio fe fyddaf yn credu y medrwch o'r bron ddweud beth yw galwad pob dyn wrth edrych arno.

"Oeddet ti'n cofio bod yr ysgol yn dechrau?" "Roeddwn i'n cofio," atebodd yntau, "ond fyddaf i ddim yn mynd." "Na fyddi, siwr iawn," meddai ei fam.

Yn aml pan fyddaf wrthi o fewn y tū fel hyn, byddaf yn sylweddoli nad oes diwedd ar waith tū, nac oes yn y wir.

Yn ffodus iawn, fe recordiais i rai o'r darlithoedd hynny, ac ambell hwyrnos gaeaf mi fyddaf yn rhoi'r tâp yn y peiriant, ac yn cael mwynhad o ailwrando, ac o all-greu hwyl y gwmn aeth felys honno ar ben yr odyn.

"O, mi fyddaf i'n iawn wedi ychydig o orffwys, does dim byd mawr o'i le arna i, ond mae'r ddamwain hon wedi newid pethe i mi." A dyna newydd da a newydd drwg i'r plant mewn un prynhawn - y newydd da fod Dad ar wella, ond y newydd gwaethaf oll y byddai'n rhaid iddynt adael yr ynys - eu hannwyl gartref.

Fe fyddaf yn manylu ar ei flynyddoedd yn Llanrhaeadr mewn darlith yno ymhen rhyw ddeng niwrnod - os gallaf sgrifennu'r ddarlith mewn pryd - ac felly fe fodlonaf ar amlinellu'r hanes yn unig yma.

'Fe fyddaf fi'n gwisgo'r gorchudd pan fydd y gūr yn barod i deithio ar ful' yw un dywediad a glywsom sy'n crynhoi'r pryderon.

"Mi rydw i wedi cael strôc," sibrydodd yn wan yng nghlust Rex, "ac os na allaf fynd adref i le cynnes, a chael meddyg, mi fyddaf yn farw'n fuan.

Fe fyddaf i yn lladd y sŵn ar hysbysebion fel arfer, felly wn i ddim beth oedd neges yr hysbys.

Dy frenin fyddaf: pa le y mae arall a'th waredo di yn dy holl ddinasoedd?

Ond ni a bwyswn, y dydd hwn, ar addewidion dy Air - Pan elych trwy y dyfroedd, myfi a fyddaf gyda thi, a thrwy yr afonydd fel na lifont drosot.

Gall llwybrau ucha'r Wyddfa fod yn beryglus ganol gaeaf ac felly yn aml iawn cadw ar y llethrau is fyddaf wrth gerdded gyda'r plant bryd hynny.

Mi fyddaf yn awchu'n eiddgar am, eu gweld yn garped glas yn gymysg a blaendwf y rhedyn ar rostir gerllaw fy nghartref.

Mi fyddaf yn eich gweld weithiau yn y farchnad yn Nhreheli,' meddai.