Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fyddain

fyddain

Yn wir, pe byddair Cynulliad yn cael ei gartref yn ôl ei haeddiant ac ar sail antics ei wleidyddion mi fyddain lwcus bod mewn lîn-tw efo tô sinc.

Yna, byddwn yn ei gwylio yn cerdded ar hyd y briffordd am ryw hanner munud gan wybod ei bod o fewn canllath i'r ddynes lolipop a fyddain ei thywys yn ddiogel i'r ysgol.

Maen bosib i'r penodiad gael ei herio gan Auckland, a ganiataodd i Henry adael Seland Newydd ar yr amod na fyddain hyfforddi neb ond Cymru.

Er fod yna nifer o gamgymeriadau blêr fyddain gwylltio puryddion (ers pryd mar Gorkys yn dod o Ogledd Cymru?!), ar y cyfan maen gofnod difyr, manwl a hawdd ei ddarllen nid yn unig o ddatblygiad anhygoel cwlt Cerys, ond hefyd o'r chwyldro cerddorol gymerodd blynyddoedd i'w lunio.

Ac wedyn, tynnu gwynt drwy ei ddannedd a fyddain gwneud i Perfect Storm ymddangos fel awel Mai o gael gwybod y pris go iawn.

Anodd deall beth yn union a fyddain cymell unrhyw wleidydd i frolio am y fath beth.

Ond adnawdd, hefyd, fyddain meithrin campwyr y dyfodol.

Dywedodd Steve Hamer, Cadeirydd clwb Abertawe, na fyddain gwrthwynebu os bydd Hollins yn mynd am gyfweliad gyda'r clwb o Gaerlyr.

Ond pan oeddwn i yn yr ysgol y merched bob amser fyddain gwneud orau mewn arholiadau.