Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fyddi

fyddi

Mi wnawn ni drefniadau i gadw hwsmonaeth ar y fferm hyd fis Gorffennaf; erbyn hynny mi fyddi di wedi cael cyfle i feddwl ac mi fyddi wedi cael gorffen yn yr ysgol, ac os byddi di am newid dy feddwl mi fedri fynd i goleg." Gwyddai Alun oddi wrth yr olwg styfnig yn ei hwyneb nad oedd wiw iddo ddadlau â hi, roedd hi wedi penderfynu.

A phan glywodd Rondol fod Pitar Wilias yn gwneud montibag ohono ar lwyfannau'r wlad, y cyfle cyntaf a gafodd fe ddwedodd wrtho, 'Weli di Pitar - ma'n nhw'n dweud wrtha i dy fod yn cymryd fy enw'n ofer am fy mod yn cymryd ambell i lasiad o gwrw, ac na fyddi byth yn son am dy ffrindia sy'n llyncu wisgi.

Fe fydd yna andros o lanast, ond dyna ddiwedd y Coraniaid hefyd, a fyddi di a dy bobl ddim gwaeth." "Wyt ti'n siŵr?" "Yn berffaith siŵr.

"'Fyddi di ddim yn teimlo weithia y buasai'n dda gen ti petasai Rhagluniaeth wedi gadael llonydd iti yn dy stad gyntefig - i fwynhau dy hun wrth dy gynffon ar frigau'r coed?" "Cynffon!

'Fe fyddi di'n talu'n ddrud am hyn, llanc,' meddai rhwng ei ddannedd.

Fyddi di ddim yn torri'r rheolau wrth ei roi yn dy fag.'

Tyd, mi gei baned gnesol a bechdan grasu ac mi ddoi di wedyn, fyddi di ddim yr un un.

Rwyt yn dy longyfarch dy hun am fod mor hirben â'i gael i'th arwain; fe fyddi allan o'r goedwig ofnadwy yma ymhen dim amser.

Mid fyddi dithe ar goll 'r un fath ag y bu+m i cyn i Rick a fi gyfarfod.

'Fyddi di'n iawn, Siân?' gofynnodd ei frawd cyn neidio ar ei feic.

Fyddi Rick yn fodlon?

Mi fyddan nhw'n dod yma i fynd â chdi i ffwrdd hefyd os na fyddi di'n ofalus ar y naw." Y darn o'r prom oedd yn ymestyn cyn belled â'r cwrs golff oedd y darn gafodd Joni i'w chwilio.

"Oeddet ti'n cofio bod yr ysgol yn dechrau?" "Roeddwn i'n cofio," atebodd yntau, "ond fyddaf i ddim yn mynd." "Na fyddi, siwr iawn," meddai ei fam.

Os byddi di wedi cael y profiad fyddi di ddim yn gallu ei gelu, ond mi fyddwn ni'n gwybod yn syth os byddi di'n deud celwydd.' Galwodd Bilo ar Dan Din i osod y dasg nesaf.

Duw wyr o ble daw e, ond mae rhywbeth neis ar y ffordd - nid arian o angenrhaid, ond beth bynnag yw e, fe fyddi din falch ohono.

'Wel, bydd ddistaw neu mi fyddi di wedi ei ddychryn gyda'r holl sw^n yna,' atebodd Alun dan chwerthin.

Rwan, Ifan, a dim ond os wyt ti'n gaddo bod yn law da, tyd i mewn am hoe bach ond dwi ddim isio gweld chdi'n chwarae'n wirion, cofia, neu allan ar dy ben fyddi di, wyt ti'n dallt?

"Oes, ond faint fyddi di'n 'i neud efo nhw?

"Os na fyddi di'n hogyn da, mi gei di fynd i'r wyrcws." Dyna fyddai bygythiad Mam wrthyf lawer gwaith wedi i mi ei digio.

Tan yr eiliad olaf, hyd nes i mi gamu ar y gangway i'r awyren, dywedwn wrthyf fy hun: Cansla, telegram tri gair ac fe fyddi di'n rhydd o'i afael!