Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gad

gad

Dim ond wedi mynd i'r ysbyty mae, mynd yno i wella i gad dod 'nôl at Robin bach.' A gwasgodd wyneb tyner y plentyn rhwng ei dwylo.

Gad i ni ofyn am dy gymorth di, gad i ni ymdawelu gyda thi, a rho bwrpas ac amcan priodol i'n bodolaeth ni o fewn dy deyrnas.

'Rŵan,' gollyngodd y cawr ei afael ynddo, 'cymer di'r rhaw fach yna a gad i mi dy weld yn turio am y trysor.

Ac i ble'r wyt ti'n mynd rwan?' 'Yr ydw i wedi cael gwahoddiad i dy Emrys i de.' 'Gad imi roi un gair o gyngor iti cyn iti fynd yno.' Edrychai'r Golygydd yn ddifrifol iawn.

'Yn enw cenedl y Madriaid ac Ynyr y Fwyell o Ddunoding - I'r gad!' Daeth bonllef wyllt y tu ôl iddo, ac fel dwy don yn taro, dyma'r ddwy fyddin yn hyrddio yn erbyn ei gilydd.

Bryd hynny Cymdeithas yr Iaith oedd ar flaen y gad yn yr ymgyrch yn erbyn yr Arwisgo.

Rydym yn benderfynol o fod ar flaen y gad o ran technoleg cyfathrebu newydd, yn ddigidol ac arlein.

Session in Wales - Bethan Elfyn a Huw Stephens Mae llwyddiant bandiau fel y Manic Street Preachers, Catatonia ar Stereophonics wedi gosod Cymru ar flaen y gad o ran diwylliant cwl, ffaith a gydnabyddir gan gyfres eithrio BBC Radio 1 Session in Wales, syn edrych ar dalent sylfaenol y sîn gerddoriaeth yng Nghymru.

Rydan ni i gyd wedi mwynhau'r un am y dderwen a'r brwyn yn fawr iawn." "Gad i mi weld yn awr," meddai yntau, gan ddal ei ben yn erbyn ei bastwn.

I'r gad!...

'Roedd rhai rhannau o awdl Sarnicol yn broffwydol, yn enwedig yr englyn toddaid sy'n sôn am 'ddewrion y gad' yn 'Mynd i ryfel' nes bod 'chwerw wylo' ar aml i aelwyd drwy Gymru.

Galwai laweroedd i'r fenter; a gwyddom i rywrai ymesgusodi rhag ei ddilyn ac i rywrai ymgynnig ac wedyn tynnu'n ôl - y sefyllfa sydd yn gefndir i rai o ddywediadau 'celyd' Iesu megis 'Gad i'r meirw gladdu eu meirw' (Luc ix.

Gad ti i Mami edrych ar dy ôl di a sychu dy din di,' ebe Gary eto a gwen faleisus ar ei wefusau .

Ond fe gododd Richard Owen Waun ar ei draed, ac fe ddywedodd, 'Canwch "Gwaed y Groes sy'n codi i fyny%.' Ac fe'i canwyd â rhyw arddeliad rhyfedd, a dyblu a threblu 'Gad i'm deimlo/ Awel o Galfaria fryn'.

A da hynny, canys dengys pwnc a phwynt ambell un iddynt gad eu llunio gyda rhyw nod amlwg mewn golwg: ateb problcm leol ymb~ith y Methodistiaid, neu roi eli ar eu briwiau.

Nid oedd felly lawer o waith newid ar ddim ynddo i'w gad y clasur ag ydyw heddiw.

Yn flaengar yn y gad.

'Gad i mi gael y bêl ac fe gewch fynd yn ddiogel, y pedwar ohonoch.'

Y flwyddyn ganlynol, roedden ni'n paratoi CD amlgyfrannog arall o'r enw O'r Gad, ac fe ofynnon ni iddo fo a fyddai o'n hoffi cyfrannu cân.

Y mae'n gofiant i un bachgen glandeg, un 'Cymro gwlatgar', a gollwyd ar faes y gad ymhell o'i gartref.

Fe wnaeth Siôn y pwynt fod Cyfle o flaen y gad ym Mhrydain yn nulliau hyfforddi aseswyr Skillset.

Cychwyn o Villa Vasto am un o'r gloch yn y prynhawn, a chael fy nghludo gan Americanwr cymwynasgar bob cam i'r Autostrada;~ Yn ystod yr ymgom fer rhyngom, dywedodd ei bod yn gwbl ddealledig na châi neb o'r milwyr Americanaidd, oedd wedi bod yn ymladd yn Ewrop, ei yrru i faes y gad yn y Dwyrain Pell.~erdded am bedair milltir o Torre Annunzato hyd o fewn dwy filltir i'r mynydd.

Yn ystod ei gyfnod fel rheolwr y sefydliad bu newidiadau mawr i ddarlledu cyhoeddus yng Nghymru, a llwyddodd i sicrhau bod gwasanaethau radio a theledu ar flaen y gad o ran darlledu safonol i bobl yng Nghymru.

Ymosodasant ar y polîs a oedd yn gwarchod gan ailfeddiannu maes y gad ar ôl ffrae ffyrnig.

Nid oedd rhaid pryderu am lanw'r pulpud a'r weinidogaeth - roedd y rhai ifainc ar gael i godi baner y Ffydd a'i chario ar flaen y gad.

Clywais sawl stori am y bechgyn hyn yn cael eu cludo i wersyll enfawr yn y wlad - y mamau'n crio yr ochr draw i weiren bigog wrth i'r bechgyn ddisgwyl am yr awyrennau a fyddai'n eu cludo i faes y gad.

Gad o yn y drws.

'Gad lonydd i 'mrawd bach i, y bwli hyll!' gwaeddodd Elen.

Diddorol yw sylwi i gopi rhodd o hwn gad ei roi i'r Brenin Iago.

Ein tasg ninnau yw ailgynnull y marchogion a chyrchu'r gad drachefn.'

Gad ti lonydd iddo fo ac mi gei di weld!

Mae'r cwmni'n gwybod 'u gwaith yn ddigon da erbyn hyn i ni gad y gynna' mawr.

Yr orsaf ei hun yn llawn o filwyr Americanaidd ar eu ffordd o faes y gad i wersyll gorffwys.

Y diwydiannau gwybodaeth a chyfathrebu sy'n tyfu gyflymaf ac mae'n hanfodol bod Cymru ar flaen y gad gyda'r datblygiadau hyn.

Gad inni fwynhau gweddill yr amser.' Ond er nad oedd neb arall yn y cerbyd, ni cheisiodd glosio ati; roedd wedi ei feddiannu gan siom a dadrith.

Ac, wrth gwrs, bydd Cymdeithas yr Iaith eto ar flaen y gad i'n cadw rhag hepian.

Ond waeth i ni heb ~ meddwl y gallwn iawn ddchongli'r pregethau hyrmy heddiw, oherwydd nid ydynt ar gad i ni: rywfodd, ys dywed Cynhafal Jones, pan gymerwyd y pregethwyr i ogoniant, fe gollwyd eu pregethau.~ Yr ychydig bregethau y gwelwyd yn dda eu cyhoeddi mewn print sy'n weddill.

Mawr fu fy mraint i gad adnabod y cyfeillion hynny a llawer o rai eraill rhy niferus i'w henwi, o'r ddau ryw, brysiaf i ychwanegu.

Wel yn awr 'te, gad i ni gael ei chlywed hi..."

'Gad i mi eu gweld nhw,' gorchmynnodd y cipar.