Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gadaffi

gadaffi

Yn yr academi hon y cafodd gwarchodwyr personol Gadaffi eu hyfforddi.

Dyma, o bosibl, un o agweddau mwyaf cadarnhaol athroniaeth Gadaffi.

Er hynny, fe ildiodd Gadaffi i demtasiwn a cheisio denu tair ohonyn nhw i'w wely.

Does dim amheuaeth fod statws merched wedi gwella o dan Gadaffi.

Mae Gadaffi yn honni iddo wrthod caniata/ u i'w rieni adael eu pabell hyd nes bod pawb arall yn Libya wedi cael cartref.

Bu cryn ddyfalu ynghylch tueddiadau rhywiol Gadaffi.

Yn ôl Gadaffi, un o'r dyletswyddau a amlinellir yn y Koran yw cynorthwyo pobl i ennill eu rhyddid.

Ildiodd Gadaffi i demtasiwn, fodd bynnag, a cheisiodd ddenu tair ohonyn nhw i'w wely.

Dechreuodd Gadaffi ystyried Sadat ac arweinwyr rhai o'r gwledydd Arabaidd eraill fel brenhinoedd hunanol a oedd yn foesol amhur ac yn rhy hoff o'u perthynas â'r Gorllewin.

Eto i gyd, mae'r dorf yn dal i ymddwyn fel pe na bai Gadaffi yno.

Undod Arabaidd oedd y cymhelliad ar gyfer pob gweithred wleidyddol, a'r allwedd i ddatblygiad athroniaethol Gadaffi.

Mae sôn hefyd fod Gadaffi yn wrywgydiwr, ei fod yn hoffi gwisgo dillad menywod ac yn cael pyliau maith o iselder ysbryd.

Rhaid derbyn fod amryw o'r straeon hyn yn ffrwyth dychymyg y CIA yn ystod ymgyrch o gam-wybodaeth yn erbyn Gadaffi.

Yr undod Arabaidd yma oedd y cymhelliad ar gyfer pob gweithred wleidyddol a'r allwedd i ddatblygiad athroniaeth Gadaffi.

Ond aeth Gadaffi ymhellach na'r hyn yr oedd neb wedi ei ddisgwyl - trwy roi merched Libya yn y fyddin.

Pan awgrymwyd wrth Gadaffi unwaith fod dylanwad Marx yn amlwg yn 'Y Llyfr Gwyrdd', ei ymateb oedd: 'Rhaid, felly, bod Marx wedi cael ei ddylanwadu gan Islam.'

Ond aeth Gadaffi ymhellach na'r hyn yr oedd yr Eglwys a gweddill y byd Arabaidd wedi ei ddisgwyl; doedd neb wedi rhag-weld y byddai merched Libya mewn lifrai milwrol.

Yn yr anialwch, bydd y llwythau'n dosbarthu eiddo yn ôl angen yr unigolyn, ac mae sosialaeth Gadaffi yn rhoi mwy o bwyslais ar yr unigolyn nag yw'r Marcswyr traddodiadol.

Dyna un esboniad pam y ces i fy hun yn eistedd ym mhabell y Cyrnol Gadaffi wrth draed y dyn ei hun - a chael gradd gan Academi Filwrol Merched Libya .

Credai fod Gadaffi yn wahanol i bawb arall, a bod rhywbeth mawr o'i le arno.

Mae sôn hefyd fod Gadaffi yn wrwgydiwr a'i fod yn hoffi gwisgo dillad menywod.

Does dim amheuaeth felly fod dehongliad Gadaffi o'r Koran wedi gwella statws merched yn Libya.

Er nad yw Gadaffi yn Foslem ffwndamentalaidd, mae'n honni ei fod yn ffyddlon i Allah ac yn gwedd╦o bum gwaith y dydd.

Yr enw newydd am Awst oedd 'mis yr holnod' - ond enw dros dro yn unig, am fod Gadaffi wedi methu meddwl am enw mwy priodol.

Er clod iddo, sicrhaodd Gadaffi - ar y dechrau, beth bynnag - fod cyfran o gyfoeth yr olew yn cael ei rannu'n deg rhwng y bobl.

Daw'r gefnogaeth i gydraddoldeb i ferched o'r dylanwad arall ym mywyd Gadaffi, sef y Koran.

Mewn ffatri ddillad ger Tripoli, dangoswyd i ni sut y mae athroniaeth Gadaffi yn gweithio'n ymarferol.

I Gadaffi, mae hyn yn un o ddatblygiadau naturiol y chwyldro; i mi, mae ei ddatganiad yn ymddangos yn stori dda.

Os oeddwn wedi disgwyl rhywbeth hurt, fel miloedd o blant yn canu a dawnsio i gyfeiliant darlleniadau o'r Llyfr Gwyrdd sy'n cynnwys doethinebau Gadaffi, fe sylweddolais yn fuan mai ysgolion oedd y rhain i bregethu undod Arabaidd yn erbyn y gelyn Iddewig.