Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gadwraeth

gadwraeth

Rydym yn cyd-gysylltu'r ymgyrch yng Nghymru, a byddwn yn darparu enghreifftiau o'r modd y bydd yr argymhellion yn effeithio ar gadwraeth, a manylion ar sut y medrwch chi gynorthwyo yn yr ymgyrch.

(ch) Dyblygu gwaith gweinyddol, a hynny'n arwain at lai o arian ar gyfer gwir gadwraeth.

Er enghraifft, 'roedd datblygiadau megis ffenestri a drysau modern, rendro ac adeiladu pyrth yn ganiataee%dig oddi mewn i ardal gadwraeth ar hyn o bryd.

Y Cyngor yw'r awdurdod cenedlaethol ar gadwraeth bywyd gwyllt.

Mae'r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yn gwrthwynebu'r argymhellion hyn yn chwyrn ar y sail y byddai effeithiolrwydd y Cyngor Gwarchod Natur yn cael ei leihau'n sylweddol, ac y byddai hynny'n cael effaith ddinistriol ar gadwraeth natur.

Ardal Gadwraeth Llyn Parc Mawr