Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gallech

gallech

ac mae Proffesor Dalton wedi awgrymu y gallech chi a'ch teulu gael y tŷ 'ma nawr - gan fod tai'n brin iawn yn y pentre 'ma, ac fe fydd rhaid i chi gael rhywle ..." "Fe fyddwn i'n falch iawn o gael y tŷ os yw e'n wag, Cyrnol Grant.

Dim ond eu gweld wrth eu gwaith, a gallech deimlo'r gwahaniaeth ar unwaith.

(Gallech benderfynu defnyddio cyfuniad o fwydlenni o ddau gynllun).

Gallech, fe allech ddweud bod Alun a Niclas yn llwyddo, yn prysur 'gyrraedd'.

Os oes gennych efnogwyr hael, a'ch bod wedi colli ston o leiaf, yna gallech obeithio cael persawr, 'after-shave'.

Y math arall o wybodaeth fyddai ei angen arnoch ydi gwybodaeth ymarferol o nodweddion a defnydd y gwahanol opsiynau, fel y gallech ddewis y model sy'n cwrdd orau a'ch hanghenion cyfredol ac i'r dyfodol.

Ac yn ail, yn y seiat neu'r rhyddymddiddan a ddilynai'r ddarlith, gallech fentro y byddai'r hybarch Fyfanwy, o fewn pum munud eto, wedi mynd a ni oddi ar lwybr cul ein pwnc i ryw borfeydd gwyllt, os nad gwelltog.

Ar un olwg, gallech daeru bod yna ddau ohono o gwmpas y lle, - rhyw fath o ddwy natur mewn un doctor, megis.

Mae'r Cynghreiriaid wedi croesi'r ffin rhwng Belgiwm a Holand, ond gallech feddwl wrth y cwrs y byddwn yn gaeth yma am fisoedd eto.

Yna gallech chwilio am ffyrdd o dynnu'ch sylw oddi ar fwyd.

Amser cinio cyn y gêm yn erbyn Lloegr cawsom y bregeth fwya tanllyd y gallech ddychmygu ganddo.

Ac fel y mae pobol yr AA neu'r RAC yn eich rhybuddio am beryglon ar ffordd, felly y gallech rybuddio pobol fod yna berygl iddynt gwrdd â'i Harglwydd ar ambell ffordd, fel yr un i i Emaus, neu'r ffordd honno yr âi yr eunuch arni yn ôl i Ethiopia.

Gallech weld y goreuon isod.

Yr un wythnos ag yr oedd rhyw arbenigwr neu'i gilydd yn cyhoeddi fod cwrw yn dda inni gallech fentro y byddai'n rhaid i rywun gael difetha popeth trwy ddweud y dylem yfed mwy o ddwr.

Gallech fentro y digwyddai dau beth bob tro y cyfarfyddai'r dosbarth hwnnw.

Ymhen pythefnos, fe gawsom ni ffilmio'r un llun - a'r adeilad ei hun - o bob ongl y gallech chi'i ddychmygu.

Fodd bynnag, gallech fwynhau pryd iach o fwyd mewn tŷ bwyta gyda'ch partner.

Gallech hyd yn oed drefnu penwythnos o wyliau, gwisg newydd, neu bryd o fwyd yn eich hoff dŷ bwyta fel eich gwobr derfynol.

Gallech eu casglu nhw oddi ar y coed a'r llawr a 'doedd neb yn eich rhwystro chi.

Gallech dybio mai yno ar wyliau o'r Rhos yr oedd hi.

Ym maes canu soul, os oedd artist ar label fel Stax, Atlantic neu Tamla Motown yn y chwedegau, yna gallech fentro bod rhywbeth go arbennig ynghylch yr artist hwnnw.