Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gallen

gallen

Niclas Pŵel, mynte fe, we'i enw - gallen feddwl bod Sara Dafis Pant-y- deri'n whar iddi famgu e.

Braint ac addysg oedd darllen ei sylwadau treiddgar yn y Western Mail yn dilyn yr Eisteddfod -- bechod na fyddent wedi eu cyhoeddi cyn yr W^yl; efallai y gallen ni fod wedi osgoi llawer iawn o helbul.

'Mae'n anodd dychmygu y gallen nhw fod wedi mynd ymhellach nag a deithion ni heddiw, Syr - ddim mewn cyn lleied o amser.

Mae'n siŵr y gallen nhw, hefyd, roi rhesymau pam y mae rhai ohonom ni'n crio'n amlach na'n gilydd.

Wel, i orffen y stori, fe wrandawodd arnon ni'n ddigon tawel, ac fe gymrodd y 'suspension' mewn ysbryd da cyn belled ag y gallen ni weld ...

Doedd Mam ddim wedi rhoi cynnig ar yr un o'r triciau yma ers blynyddoedd lawer, ond fel ei hacen Saesneg anhygoel o posh, doedd wybod pryd y gallen nhw fod yn ddefnyddiol.

Cyfeirio y maen nhw at y bobl hynny syn ymddangos fel pe gallen nhw fod yn hoyw ond sydd yn strêt mewn gwirionedd.

Rydym ni erbyn hyn yn cael ein gwahodd i'r ystafelloedd am goffi, ond y duedd yw mynd i'r un ddwy ystafell bob tro, a dyna reswm arall pam bod angen ystafell arnom ni - fel y gallen nhw ddod atom ni am goffi, yn lle'n bod ni'n tarfu arnyn nhw drwy'r amser.

'Roedd ochor mor neis iddo fe a fe gredodd sawl un y gallen nhw achub mantes arno fe oherwydd hynny.

Mae Vasas o Budapest yn swnio ... dwin meddwl y gallen ni ei gorchfygu nhw dros y ddau gymal - fyddan ni ddim yn anhapus ou cael nhw.

A does dim byd syn rhoi mwy o bleser na gyrru trwy Llundain am dri y bore da chriw o bobl feddw yn mynnu dod o hyd i Burger King lle gallen nhw socian lan yr alcohol tran canu caneuon yr Eagles nerth esgyrn eu pennau.