Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

galonogol

galonogol

Mae'n galonogol ein bod wedi llwyddo i ddod i gytundeb gydag S4C i ddarlledu'r Cynulliad Cenedlaethol yn fyw ar S4C2.

Ar hyn o bryd mae'r arwyddion yn galonogol ond y mae amser pryderus yn bodoli am beth amser eto.

'Mae hi wedi mynd y tu ôl i'r cwmwl mawr yna,' atebodd Carol, gan ychwanegu'n galonogol, 'efallai y daw hi'n ôl i'r golwg yn y munud.'

I oresgyn y broblem, bu gweithwyr maes yn gosod oel llwynogod o gwmpas safleoedd nythu, i rwystro mamaliaid rheibus, ac mae'r canlyniadau hyn yma'n galonogol.

Er ei fod yntau yn ol yn yr ysbyty ar hyn o bryd, deallwn fod y rhagolygon yn galonogol.

Mae'n galonogol gweld y fath egni a thalent yn amlwg yn y wlad ac o'r diwedd, yn cael ei werthfawrogi y tu hwnt iddi.

Roedd yn galonogol clywed bod ail gyfres o'r cynhyrchiad annibynnol hwn ar gyfer BBC Cymru wedi cael ei chomisiynu'n gyflym, ac fe'i hailddarlledwyd hefyd dros gyfnod y Nadolig.

Mae hefyd yn ffaith galonogol fod y prosiect wedi derbyn nawdd amrywiaeth o gyrff cyhoeddus gan gynnwys HTV a Gwasg Rhydychen, eto yn arwydd pellach o'r ymddiriedaeth yng nghwerth a llwyddiant y gyfres hon.

Maen galonogol gweld y fath egni a thalent yn amlwg yn y wlad ac o'r diwedd, yn cael ei werthfawrogi y tu hwnt iddi.

Mae hwn yn galonogol iawn yn ein tyb ni, er bod rhaid cofio mai sampl o ddarllenwyr Cymraeg oedd gennym a'n bod wedi defnyddio rhai cylchgronau i ddosbarthu'r holiadur.

Tybiwn fod yr aroglau stwffin yn neilltuol o galonogol.

Dyma pam yr aeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Ysgol y Parc, ger y Bala, i lansio'r peiriant newydd, ac roedd y criw a fu yno yn gytûn fod brwdfrydedd ac awydd y plant am ddefnyddiau Cymraeg ar y we yn galonogol y tu hwnt.

Yn dilyn nifer o flynyddoedd lle rydym wedi ymgyrchu dros fwy o gomisiynau rhwydwaith, maen galonogol gweld y nifer uchaf erioed o raglenni BBC Cymru a gynhyrchwyd ar gyfer rhwydweithiau radio a theledur DG. o'r diwedd ailgomisiynwyd cyfres ddrama, ar gobaith yw y bydd y buddsoddiad mewn datblygu a thalent dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn creu cynnydd pellach yn y maes hwn.

Mae'n galonogol bod adnoddau yn awr wedi eu dyrannu i gyflawni amcanion arlein ar gyfer y ddwy iaith.

Ond dydy'r arwyddion ddim yn galonogol.

Nod BBC Cymru ers tro yw sicrhau bod delweddau Cymru, ei llais a'i chalon, yn cael eu gweld a'u clywed trwy'r DG. Roedd y flwyddyn a fu, pan ddenwyd y nifer mwyaf erioed o archebion radio a theledu rhwydwaith, felly, yn hynod galonogol.

Roedd yn galonogol clywed bod ail gyfres o'r cynhyrchiad annibynnol hwn ar gyfer BBC Cymru wedi cael ei chomisiynun gyflym, ac fei hailddarlledwyd hefyd dros gyfnod y Nadolig.

Yn ein tyb ni, mae hwn yn galonogol, ac yn adlewyrchiad yn bennaf o'r teimlad o deyrngarwch sydd gan bobl tuag at bethau Cymraeg.

'Roedd perfformiad Rhys Williams, cefnwr Caerdydd, yn galonogol dros ben - mae ei hyder e 'nôl yn sicr.

Mae Mark Hughes a charfan bêl-droed Cymru wedi cael un hwb galonogol cyn y gêm gydag Iwcrain nos Fercher.

Tystia i eiriau caredig Saunders Lewis a beirniadaeth galonogol WJ Gruffydd yn Eisteddfod Manceinion fod yn sbardun iddi.

Dywedodd y Cadeirydd ei bod yn galonogol clywed fod y mater yma wedi'i ddilyn a'i weithredu arno.

Mae'r nfer y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer y cystadlaethau ieuenctid eleni'n galonogol iawn, meddai.