Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

galwedigaethol

galwedigaethol

Sefydlwyd project eisoes i'r perwyl hwn i ganfod yr anghenion galwedigaethol mewn rhai meysydd penodol ac i gynllunio rhaglen ddatblygol yn y sector addysg bellach is.

Felly mae'n ofynnol i addysg Gymraeg ymateb yn ystyrlon a brwdfrydig i'r dimensiwn galwedigaethol hwn.

Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) yw prif gorff ymgynghorol Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar bob agwedd ar gwricwlwm yr ysgol, arholiadau, asesu a chymwysterau galwedigaethol.

(Ffactorau cymdeithasol, galwedigaethol, hanesyddol, cefndirol etc).

* Cyngor Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NCVQ);