Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

galwyd

galwyd

Yn 'i dro galwyd fy enw innau, ac i lawr â mi.

Troesant eu golygon yn ôl i ddechreuad yr achos Astudiwyd y dogfennau a'r adroddiadau a galwyd ar fab Ioan Harries, Tregoch, ar draws y blynyddoedd ac ar draws pellteroedd daear i ddod yn ôl a sefyll, lle bu'i dad Ioan Harries yn sefyll ac adrodd yr hanes hwnnw.

fe'i galwyd yn gampwaith ac yn glasur bach cystal â seren wen'.

Yn hollol fwriadol y'i galwyd yn 'rhamant hanesiol'.

Mae Gwenallt yn archwilio pynciau fel natur pechod yn yr awdl, ond cythruddwyd y beirniaid gan y disgrifiadau agos-at-yr-asgwrn o ryw a geid ynddi, yn enwedig mewn llinellau fel 'Ar hyd ei blows biws rhedai blys bysedd'. Galwyd yr awdl yn 'bentwr o aflendid' gan John Morris-Jones.

Yr unig reswm arall pam y'u galwyd nhw yno, oedd i chwerthin ar un jôc amlwg yn araith Mr Blair, a chlapio ar ddiwedd ei gyfraniad.

Cychwynnodd tuag at y prysurdeb yn wyllt ond galwyd arno'n ôl.

Galwyd Newman, Pusey ac Isaac Williams ac eraill yn fradychwyr i Eglwys Loegr.

Galwyd ar i ysgolion Cymru i wrthod pwysau newydd eleni gan y Toriaid i optio allan o'r gymuned leol ac i mewn i reolaeth uniongyrchol gan y Toriaid a'u Quangos.

Nid heb reswm y galwyd yr Actau 'y ddiffyniad Cristnogol cyntaf' ond y mae'r cymhelliad apologetaidd i'w olrhain hefyd yn yr efengylau.

Gwelsom ei lyfr 'sgwennu ac o'r eiliad honno am gyfnod fe'i galwyd yn 'Reverend'.

I'r perwyl yma galwyd mewn tai bwyta i astudio'r fwydlen a chael rhywbeth bach i godi'r galon ar yr un pryd.

Ni wyddai Miss Hughes ond y nesaf peth i ddim am y busnes, ac ofnwn pan fu farw Abel na wyddai hi ond ychydig am ei amgylchiadau; ac eto yr oedd hi'n fenyw dda ac yn llenwi'r cylch y galwyd hi iddo yn rhagorol.

Toc roedd paned o goffi yn barod a galwyd ar y llanc côt dyffl i lawr atynt.

Yr oedd Mrs Thomas yn feichiog ar y pryd a phan anwyd merch iddi, galwyd hi yn Mercy Malvina Thomas.

Dywedodd hithau "Croes awr i mi oedd hon." Galwyd y fan wedyn yn Croesawr ac yn ddiweddarach yn Croesor.

Galwyd milwyr i setlo'r helynt a gododd ar achlysur praw arweinwyr y gweithwyr, a saethwyd pedwar o'r dorf a ymgynullasai - dau ddyn a dwy wraig.

Galwyd ein huned ynghyd i wrando ar araith o'i eiddo, ac wrth ei thraddodi, datguddioddd ein bod yn mynd i Rwmania.

Mae'r bobl gyffredin yn lecio'r 'Sect Fach', (fel y galwyd hi ar un adeg), yn well arbyn hyn achos bod rhyw ddarlithwyr coleg ers tro byd, wedi dechrau siarad Urmyceg yn fler a di-hid 'run fath a phawb arall, yn lle 'run fath a llyfr neu bobl capermwyr Ieuanc Ynys Mon ddechrau mis dwytha.

Gwahoddwyd y dieithryn i ymuno â'r Senwsi o amgylch y tân, a galwyd am rownd o de mintys.

Erbyn hyn, penderfynwyd na châi erlyn ddim pellach oherwydd iddo gael ei garcharu am oes am y llofruddiaeth: fe'i galwyd yn dyst yn erbyn Sidley, nad oedd eto wedi cyfaddef i ddim.

I'r Weinidogaeth y'm galwyd.

Cyfnod arloesol Galwyd ar WJ Jones i roi teyrnged i'r awdur gan iddo ef a T.