Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gamarweiniol

gamarweiniol

Dim ond un wedd - a gwedd gamarweiniol i ryw raddau - ar gymeriad Ieuan Gwynedd yw hon.

Yn wir, fe all fod yn amhosibl dyrannu'r argost ar unrhyw sail synhwyrol, a byddai ceisio gwneud hynny'n rhoi atebion hollol gamarweiniol.

Ond yn ddaearyddol, ysywaeth, mae'n gamarweiniol.

Ond fe all yr agosrwydd hwn fod yn gamarweiniol.

Mae tuedd i'r label clasuraeth fod yn gamarweiniol gan mor gyfyng yw'n dehongliad ni o'r term yn aml.

Fel un sydd yn eistedd ar Gyngor Genedlaethol (Prydeinig) Undeb Cwmni Siwrans mae gennyf beth profiad o'r byd Undebol, ac y mae'r darlun a geir yn y papurau dyddiol yn hollol gamarweiniol.

Un agwedd yn unig yw honno, agwedd a all fod yn gamarweiniol iawn o'i hystyried ar ei phen ei hunan.