Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gang

gang

Gwrandewch am ddyddiadaur gigs ar Gang Bangor wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

mae'r tocynnau, coeliwch neu beidio, am ddim - os dach chi eisiau noson dda yna cysylltwch ar rhifau canlynol 99 96 yn ystod y dydd ac wedyn 999 999991 yn ystod rhaglenni Gang Bangor.

Anfonwch eich atebion i'r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - nwyddau Gang Bangor ac eps newydd Topper, Epitaff ar cd amlgyfrannog 5 Heb Newid yn wobr.

Dach chim yn gwrando ar unrhyw raglen - dach chi'n gwrando ar Gang Bangor.

Y Mwyafrif ydi sengl gyntaf Pep Le Pew, er bod Gang Bangor wedi bod yn chwarae eu cerddoriaeth yn gyson ers rhai misoedd.

Yn anffodus mae Gang Bangor ar wyliau am ryw hyd felly ni fydd yna sengl yn cael ei dewis ar gyfer yr wythnos yma, ond mi rydan ni'n awgrymu eps newydd Topper ac Epitaff i chi ar gyfer yr wythnos yma.

Mi fydd yna 1000 syn rhodd gan y Clwb a sesiynau stiwdio ar raglen Gang Bangor a Radio One Session In Wales yn wobr i'r grwp buddugol.

Yn sicr mi fyddwn ni yn chwarae caneuon Bysedd Melys yn aml iawn ar Gang Bangor gan eu bod yn meddu ar swn aeddfed iawn a chaneuon syn gofiadwy.

I gyd fynd ar lawnsio mi fydd yn recordio sesiwn acwstig i ni ar Gang Bangor i'w ddarlledu mewn pythefnos ac yn ystod yr wythnos honno mi fydd yna gopiau o'r ep wediu harwyddo gan Topper fel cystadleuaeth.

Hefyd, ewch i weld be sydd ar stereo Gang Bangor yr wythnos yma.

Mae yna sawl un sydd o'r farn fod hogia Bangor wedi gwella'n aruthrol yn ystod y misoedd diwethaf ac felly mi edrychwn ni ymlaen rwan at gael clywed eu sesiwn ar raglenni Gang Bangor yn y dyfodol agos gan mai dyna oedd y wobr yr oedd grwpiau colegau Cymru yn cystadlu amdani.

Am fwy o fanylion gwrandewch ar BBC Radio Cymru - yn arbennig rhaglenni Gang Bangor.

Tri thrac i orffen y casgliad - Dear Blue, cân serch;Wake Me Up, ac Ofn Gofyn syn gyfarwydd iawn i wrandawyr Gang Bangor - cân sydd efallain fwy nodweddiadol o ganeuon Topper.

Profodd Gang Bangor hefyd yn ychwanegiad poblogaidd i arlwy rheolaidd Radio Cymru, a denwyd cynulleidfa deyrngar gan ei arddull fywiog.

Ma nhw di bod wrthin ddiwyd yn hyrwyddor mini-albym newydd, ac yng nghanol y gigs i gyd, daeth y bois i mewn i'r stiwdio yma ym Mrynmeirion i recordio sesiwn acwstic 3 cân - ac maen swnion WYCH. mae'r traciau i'w clywed ar Gang Bangor gydol yr wythnos, a bydd cyfle i ennill copiau o'r CD wedi eu harwyddo.

Hefyd, bydd yn gwneud sesiwn i Gang Bangor yn ystod yr wythnosau nesa.

Cysylltwch â Gang Bangor os oes gyda chi unrhyw newyddion am gigs.

Gallwch gofrestru eich tîm drwy ein ffonio ar 74983, neu drwy ein e-bostio i'r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - a chofiwch y cynta i'r felin gaiff falu.

Oes gennych chi newyddion i Gang Bangor.

Ar Emma 'roedd y bai am i'w chartre gael ei losgi oherwydd fod arni arian am gyffuriau i gang leol.

Roedd Twm Dafis yn un o'i gang yr adeg honno, ae mi fu yntau dan glo hefyd am ei waith yn eynorthwyo Eds.

"Mae Owain wedi dweud wrthyeh bellaeh, mae'n siwr, mai Prys Edwards, un o feibion Plas Derwen, oedd pennaeth y gang yna o ladron.

Cofiwch wrando ar Gang Bangor, sydd nôl yn y slot arferol bob nos drwyr wythnos.

Tachwedd 4 ANWELEDIG Glan Llyn, y Bala efo Gang Bangor.

Fedrwn ni ond gobeithio y bydd cerddoriaeth o'r fath yn cyrraedd y siopau'n eithaf buan ond, yn y cyfamser, fe fydd Gang Bangor yn ei chwarae byth a beunydd, a does gennym ni ddim bwriad ymddiheuro am hynny.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y 'gang o bedwar', Shirley Williams, Bill Rogers, David Owen a Roy Jenkins, cyn-aelodau o'r Llywodraeth Lafur, yn ffurfio plaid newydd, y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol, yr SDP. Naw aelod seneddol yn eu dilyn.

Bydd y cd i'w chlywed ar Gang Bangor yn ystod yr wythnosau nesa ma a chofiwch hefyd fod ep newydd Doli yn y siopau.

Falle bydd rhain yn werth arian mawr o fewn ychydig o flynyddoedd, ac mae'r grwp wedi addo copïau fel gwobrau ar Gang Bangor, felly daliwch i wrando.

Ei waith o oedd cario bwyd iddynt a chadw gwyliadwriaeth, a chysylltu ag aelodau eraill o'r gang.

gang@bbc.co.uk neu pleidleisiwch am y gân waethaf o'r rhestr uchod.

Gwrandewch hefyd ar sesiynau Gang Bangor trwy glicio isod.

Braf fyddai clywed mwy o waith Tefolon Monkey a dweud y gwir; ond yn y cyfamser ‘rydym yn siwr o chwarae tipyn ar Y Mudiad ar raglenni Gang Bangor.

Mae sesiynau acwstig wedi bod yn rhan annatod o raglenni Gang Bangor byth ers i'r rhaglen ddechrau ddwy flynedd yn ôl, felly does dim amheuaeth ein bod yn gwerthfawrogi cerddoriaeth o'r fath.

Mi oedd 2000 yn flwyddyn gofiadwy iawn i Gruff Meredith yn gerddorol - rhyddhau yr albym Mr Blaidd yn ogystal a recordio sesiynau i Gang Bangor a Radio One.

Recordiodd y grwp sesiwn acwstig i Gang Bangor rai misoedd yn ôl a chyn bo hir fe gawn ni fwynhau sesiwn stiwdio.

Ar fore Sadwrn cyn bo hir mi fydd Gang Bangor yn cyhoeddi cystadleuaeth lle gallwch chi ennill gwerth 500 o vouchers gwyliau.

sesiwn acwstig i Gang Bangor. Cân am y ferch ‘ma sy'n dipyn o bishyn yn gwisgo "high heels, suspenders a sgert".

Gyda'r haf bron a dod i ben, yr wythnos yma rydan ni am edrych yn ôl ar yr Wyl ola i ni, fel Gang Bangor, fod yn ymhel a hi.

Cofiwch eich bod chi'n cael hanner awr ychwanegol o'r Gang bob nos erbyn hyn - o hyn allan byddwn yn darlledu rhwng 10 -12 bob nos o'r wythnos a rhwng 10.30 a 12.30 ar foreau Sadwrn.